sansukjai

Thailand


sansukjai

Education

มรภ สวนสุนันทา
Thailand
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์
NULL
ศึกษานารี
Thailand
มัธยม 6
ศิลป์ภาษา
NULL

Work Experience

BSG Glass
Graphic
Thailand , Bangkok
ออกแบบโชว์รูม ถ่ายภาพกระจก รีทัชกระจก ออกแบบลายกระจก ออกแบบโลโก้
for.better.life
owner
Thailand , Bangkok
ออกแบบสินค้าเพื่อให้ช่างผลิต .. เพนท์สีลงบนงานเพิ่ม เพื่อความสวยงามและแตกต่าง .. ถ่ายภาพ .. รีทัช .. โพสขาย .. ห่อของที่มีการจัดซื้อ .. ไปส่งของ

Press

Address

Bangkok , Thailand