Thin Thai Dee village @ Pakthongchai

About Project

Thin Thai Dee village @ Pakthongchai

Project Detail

                    เป็นการปรับปรุงทางเข้าโครงการหมู่บ้าน จากสภาพปัจจุบัน ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นบรรยากาศเดียวกับบ้านในโครงการ (โทนสีเทา) รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม และ สำนักงานขายที่ในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อได้ด้วย

 
 

 

 

Share this Project !

More Portfolio

by NAR Architects view more