พัฒนาผ้าไหมให้มีสมบัติทำความสะอาดตัวเอง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/watch/?v=1690637901029480

About Project

อนุรักษณ์สืบสานงานปราณีตศิลป์การทอผ้ายกดอก อยุธยา หัตถศิลภูมิปัญญาของไทยให้มีความโดดเด่นและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าร่วมสมัย ที่ไม่ต้องการการทำความสะอาดบ่อยครั้ง เพื่อให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด ทำให้ผ้าไหมมีสมบัติ self-cleaning หรือสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการซักชำระ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต พบว่า ผ้าไหมมีประสิทธิภาพในการสลายคราบสกปรกได้ ลดปัญหาด้านการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เพิ่มโอกาสทางการจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้เหมาะสมตามยุคสมัย โดยในคอลเลคชั่นนี้เลือกใช้ ผ้าไหมทอยกดอกลายดารารัตน์ ที่ถูกออกแบบเพื่อโอกาสพิเศษเพื่อระลึกถึงในหลวง ร.๙ เพราะดอกเดฟโฟดิล เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในความหมายของชื่อไทย “ดารารัตน์” คำว่า ดารา หมายถึงดวงดาว อันเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด และคำว่า รัตน์ อันหมายถึงแก้ว นั่นคือสิ่งที่มีค่า นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน Arts and Crafts Thai brocade silk(Yok Dok) of brocade weaving group, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand with self-cleaning properties for designing contemporary bag product. Self-cleaning properties of the obtained fabric were investigated under UV light and it was found that silk fabric was effective in self-cleaning. According to the accepted wisdom, more sales will flow from quality customer service and great products.Dararat(daffodil) flower weaving pattern which was used in the special occasions were suitable to be developed in this collection. A memorial to the King Rama IX because of the Daffodils were His Majesty King Bhumibol’s favorite flowers. Its name in Thai is Dararat which has hidden meaning itself. The word ‘dara’ means ‘star’ which exists above everything and the word ‘rat’ means ‘glass’ which refers to precious things. Daffodils are often given to the one we love which means giving without anything in returns.

Project Detail

การวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อตกแต่งสำเร็จ(finishing) ผ้าไหมทอยกดอก กลุ่มทอผ้ายก จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย ให้มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้ (Self cleaning) ด้วยวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และซิลิกาไดออกไซด์ (SiO2) เพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย

 

ผลการวิจัยพบว่าผ้าไหมที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ทำให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติค และซิลิกาไดออกไซด์(SiO2) จะช่วยให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคได้ดียิ่งขึ้น เมื่อนำไปทดสอบสมบัติการทำความสะอาดตัวเองภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต พบว่าผ้าไหมมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตัวเองได้ สำหรับรอยเปื้อนที่ต่างกันจะใช้เวลาในการสลายคราบแตกต่างกัน ผลการออกแบบจากการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น สิ่งทอ และการตลาด เห็นสอดคล้องตรงกันว่ารูปแบบเครื่องประกอบการแต่งกายที่เหมาะสมนำมาพัฒนาในคอลเลคชั่นแรก คือแบรนด์กระหนกพัสตราของกลุ่มทอผ้ายก อยุธยา ควรนำผ้าทอยกดอกลายดอกดารารัตน์ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษร่วมกับลายกรุงเชิงอยุธยาลายเอกลักษณ์พื้นถิ่น จากรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 มาพัฒนา ผ้าไหมหลังการตกแต่งสำเร็จยังคงความแวววาวแต่ผิวสัมผัสและเนื้อผ้าจะแข็งกระด้างมากขึ้น จึงเหมาะแก่การนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายประเภท กระเป๋า รองเท้า ที่ต้องการคงรูปทรงของผลิตภัณฑ์และไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง

The objectives of this study were to finish Thai brocade silk (Yok Dok) of brocade weaving group, Phra Nakhon Si Ayutthaya with self-cleaning properties by using TiO2/SiO2 composite material for developing OTOP accessories products.

 

The results showed that finishing silk with TiO2 resulted in photocatalytic reaction and SiO2 contributed to better photocatalytic reaction of TiO2. Self-cleaning properties of the obtained fabric was investigated under UV light and it was found that silk fabric was effective in self-cleaning. Different stains took different varied times for stain removal. The results of focus group discussion with fashion, textile and marketing experts showed that for the development of an initial collection of Kranokphatra of brocade weaving group, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand, Daffodil weaving pattern which was used in the special occasions were suitable to be developed together with Ayutthaya Trim weaving pattern which was the unique local pattern from the third and fourth versions. After finishing, the surfaces of obtained fabric were hardened which were suitable for developing accessories products such as bags and shoes that shapes of the products must be maintained and did not require frequent cleaning.

 VDO เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานผ่านรายการบ้านพระราม 4

Styling Reference

Drafting & Process

Additional Document

Category Tags
Accessories Fashion
Styling Tags
classic contemporary
Other Tags
silk leather handmade
Share this Project !