ไทป์ไทย (typethai)

About Project

โครงการออกแบบตัวอักษรไทย ตามอำเภอใจ

Project Detail

 

ไทป์ไทย (typethai)

 

โครงการออกแบบตัวอักษรไทย ตามอำเภอใจ
ซีซั่น ๑ - ๒๐๑๔
ซีซั่น ๒ - ๒๐๑๕
ซี่ซัน ๓ - คั่มมิ่งซูน

 ทท ๑๘ (๒๐๑๔) - 'คิด'


ทท ๑๙ (๒๐๑๔) - 'วิเคราะห์'


 

ทท ๒๐ (๒๐๑๔) - 'แยกแยะ'ทท ๑๓ (๒๐๑๔) - 'ชัยชนะ'


 

ทท ๑๔ (๒๐๑๔) - 'พ่ายแพ้'ทท ๗ (๒๐๑๔) - 'สติ!'ทท ๘ (๒๐๑๔) - คำถาม? นำมาซึ่ง 'ปัญญา'ทท ๙ (๒๐๑๔) - คนเรามี 'เกิด' มี 'ตาย'ทท ๕ (๒๐๑๔) - 'เงาะ เงาะ เงาะ เงาะ เงาะ เงาะ'ทท ๑๖ (๒๐๑๔) - 'แสงจันทร์กระจ่าง ส่องนำทางสัญจน' มาลีฮวนน่า


ทท ๑๗ (๒๐๑๔) - 'Freshy เฟรชชี่'ทท๒๔ (๒๐๑๔) - 'เปรต'ทท๑ (๒๐๑๔) - '#โยโล่'ทท๒ (๒๐๑๔) - 'ทางกลับบ้าน'ทท๑๐ (๒๐๑๔) - บ้านทำ'โรงกลึง'ทท๑๑ (๒๐๑๔) - 'คอร์รัปชั่น' (ตรายาง 'จ่ายแล้ว' ปั้มรัวๆ)ทท๖ (๒๐๑๔) - 'ซุ่ม' (สีดำ CMYK บน สีดำ RGB ในถิ่น RGB จอคอม)


ทท๓ (๒๐๑๔) - 'อิ_อิ'ทท๑๒ (๒๐๑๔) - 'โคตรจะเชย'


 

ทท๑๕ (๒๐๑๔) - 'คนไม่คูลทำอะไรก็ดูไม่เท่'ทท๒๒ (๒๐๑๔) - 'จ้ร'


ทท๒๑-๑ (๒๐๑๔) - 'ไทยนี้รักสงบ'


ทท๒๑-๒ (๒๐๑๔) - 'ไทยนี้รักสงบ' (ฉีกกระดาษ)


ทท ๒๗ (๒๐๑๔) - 'สสวก 21 ปี' แก่ตนเองทท๒๖ (๒๐๑๔) - 'ปลดทุกข์' (กระดาษชำระ)ทท ๒.๐ (๒๐๑๕) - 'ตัวเอง' เป็นของ Mineทท ๒.๙ (๒๐๑๕) - ๙ineทท ๒.๘ (๒๐๑๕) - Ei๘ht


ทท ๒.๗ (๒๐๑๕) - Seve๗


ทท ๒.๖ (๒๐๑๕) - ๖ix

ทท ๒.๕ (๒๐๑๕) - Fiv๕

ทท ๒.๔ (๒๐๑๕) - F๔or

ทท ๒.๓ (๒๐๑๕) - Thr๓e


ทท ๒.๒ (๒๐๑๕) - Tw๒


ทท ๒.๑ (๒๐๑๕) - ๑neลาก่อย ๒๐๑๕ - บ๊ายบาย


 

contact: pongsatorn.kumplee@gmail.com

typethai (2014-2015) by Pongsatorn Kumplee

Share this Project !

More Portfolio

by Pongsatorn view more