กระเป๋าผ้าไหม ผ้า-ปะ-สม V.2 : Thai Silk Handbag

About Project

กระเป๋าผ้าไหม ผ้า-ปะ-สม V.2 *ตัวดอกและใบเป็นผ้าไหม โดยผสมผสานผ้าต่างๆ และวัสดุอื่นๆ เป็น Handmade Fusion

Share this Project !

More Portfolio

by alongkorn view more