อัฐิภาพ CremainPhoto

Custom Made

About Project

CremainPhoto, a symbol of love and honor, permanently affixes pictures, art, and/or words onto a CremainGem. It is a visual memorial that vividly displays character full of inspiring story of the ancestor.

Project Detail

CremainPhoto offers an option to permanently affix photo, drawing on identical CremainGem. This keepsake offers a visual remembrance of beloved one and is a genealogical treasure for handling down from generation to generation.


อัฐิภาพเกิดจากการนำภาพของท่านเจ้าของอัฐิมาติดบนอัฐิมณีของท่าน อัฐิภาพจึงเป็นสิ่งแทนคุณค่าในครอบครัวที่จับต้องได้ เพราะแต่ละครอบครัวมีเรื่องราว มีความภาคภูมิใจที่สมควรแก่การบอกต่อ เมื่อประกอบกับรูปภาพที่สะท้อนบุคลิกของท่าน ลูกหลานก็จะรำลึกถึงท่านได้อย่างมีชีวิตชีวา

บริการทำอัฐิภาพได้รับ SME Thailand Inno Award 2015 รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

Drafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by MindMani Co.,Ltd. view more