Maignam Tiles

เชียงใหม่ , Thailand
maingamtiles2011@gmail.com


Maignam Tiles

About Me

กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์ เป็นงานหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานและลักษณะของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นตามภูมิภาค โดยกระเบื้องไม้งาม นับเป็นผู้บุกเบิกและอนุรักษ์การผลิตกระเบื้องซีเมนต์โบราณดังกล่าว ทั้งกระเบื้องซีเมนต์แบบว่าว และกระเบื้องซีเมนต์ลายอื่นๆ ในสไตล์ไทยคลาสสิกย้อนยุค รวมถึงการนำมาออกแบบใหม่ในสไตล์กึ่งประยุกต์ เพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนและโรงแรมในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงการนำเอาอดีตและปัจจุบันมารวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว

Education

Work Experience

Press

Address

, 77/8 หมู่ 3 ตำบล สันกลาง
เชียงใหม่ , Thailand