Love For Mom

About Project

NULL

Project Detail

ผลงานชิ้นล่าสุดของเรา "Love For Mom" ครั้งนี้เราออกแบบมาเพื่อนำไปขายในงาน AIA Fun For Fund Day เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งMore Portfolio

by LoomLam view more