ผลงานอินโฟกราฟิกส่งประกวด "รู้เท่าทัน โฆษณาอวดอ้าง" จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

About Project

เป็นผลงานที่ฝึกการทำอินโฟกราฟิกครั้งแรก และได้รางวัลชมเชย เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

Project Detail

เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เรื่องการรู้เท่าทันโฆษณาอวดอ้าง


ในทีนี้ยกเรื่องของเก้าอี้ไฟฟ้ารักษาได้สารพัดโรค 

ซึ่งไม่เป็นความจริง เนื่องจาก อย.ยังไม่ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนใช้งานทั่วไป

และยังเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควบคุมการใช้งานโดยแพทย์เท่าน้น

ดังนั้หากมีผู้ที่แอบอ้างขายเก้าอี้ไฟฟ้าโดยอ้างรักษาได้ทุกโรคนั้น ไม่เป็นความจริง เตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
Additional Document