Lanna Handicraft

About Project

Pencil Bag Pens

Project Detail

ถุงใส่ปากกา ทำจากผ้าทอกี่เอว ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาว ละเวือะ โดยประยุกต์ศิลป์ ลวดลาย ให้เข้ากับยุคกับสมัยแฝงด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น

กี่เอว : เครื่องทอขนาดเล็ก โดยใช้เข็มขัดคาดหลัง (Backstrap) เข็มขัดหรือสายคาดหลังอาจทำด้วยผ้า แผ่นหนัง หรือเชือกที่มีความแข็งแรงการทอผ้าทั่วไปจะใช้เสาแข็งแรง 4 เสา เพื่อขึงเส้นด้ายยืนให้ตึง แต่การทอด้วยกี่เอวใช้การขยับเคลื่อนตัวของผู้ทอ บังคับเส้นด้ายยืนให้ตึงหรือหย่อนได้ตามต้องการ

Category Tags
Fashion
Other Tags
NULL
Share this Project !

More Portfolio

by KRIT BOUTIQUE view more