KRUNGSRI GURU

About Project

หกข้อคิด การใช้ระบบธนาคารออน์ไลน์ให้ปลอดภัย โดยธนาคารกรุงศรี

Project Detail

Description : หกข้อคิด การใช้ระบบธนาคารออน์ไลน์ให้ปลอดภัย โดยธนาคารกรุงศรีContent : ข้อคิดต่างๆในการใช้ระบบธนาคารออน์ไลน์เช่น การเข้าถึง website ธนาคาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ search engine เพื่อป้องกันเว็บลอกเลียนแบบ, การใช้ sms แจ้งเตือนเงินในบัญชี เป็นต้นMedia : motion infographic
Length : 1:20 minute
Client : KRUNGSRI

Category Tags
Motion Graphics
Share this Project !

More Portfolio

by Worasit view more