เรื่อง ความงามและความสมบูรณ์ของเพศตรี

Published / Produced Project | published

About Project

ต้องการนำเสนอ  มุมมองของผู้หญิงอ้วนเหมือนกับคนสมัยโบราณอีกครั้ง  เพื่อให้สังคมในปัจจุบันได้รับรู้และเห็นอีกด้านของผู้หญิง เป็นเพศที่ให้กำเนิดและเป็นแหล่งอาหารทรวดทรงที่อวบอิ่ม เต่งตึง นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ใช่ความน่าเกลียดไม่งามอย่างที่สังคมปัจจุบันมอง  มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่จะมองเห็นเสน่ห์ในตัวของผู้หญิงอวบ อ้วน ผู้ศึกษาจึงนำเสน่ห์ในสรีระของผู้หญิงอ้วนนั้นมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดผ่านงานเซรามิกส์เป็นประติมากรรมตกแต่ง

Styling Reference

Additional Document

Category Tags
Handicraft
Styling Tags
modern
Other Tags
ceramics
Share this Project !