พาราณสี: จากสูงสุดสู่สามัญ

About Project

พาราณสี: จากสูงสุดสู่สามัญ

Project Detail

จากความศรัทธาที่ผู้คนอุทิศให้เมืองที่เหมือนยังไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกว่า 5,000 ปีแห่งนี้ ทั้งความเก่าแก่ของเมืองและจิตวิญญาณของผู้อยู่อาศัยที่โปรยปรายไปทุกหัวระแหง เป็นความศรัทธาอันแข็งแกร่งที่ทำให้ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างกระแสโลกาภิวัตน์ไม่อาจแตะต้องความเป็นไปของเมืองได้ การเมินเฉยต่อความทันสมัยของประชากรในพื้นที่เกือบสี่ล้านคน พร้อมๆ กับการประคับประคองเมืองจากแรงปะทะที่เกิดจากความแตกต่างของผู้อยู่เก่าและผู้มาเยือนใหม่ ทั้งความหลากหลายขั้นพื้นฐานอย่างลักษณะประชากร ศาสนา ภาษา ไปจนถึงความหลากหลายจากฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ความหรูหราฟู่ฟ่าของชนชั้นสูงอย่างแพทย์หรือพ่อค้า กับสภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นล่างที่แสนจำกัดจำเขี่ยนั้นห่างกันเพียงเส้นกั้นบางๆ เท่านั้น 

(อ่านต่อได้ที่นี่)

บทความ "เมืองสร้างสรรค์" ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Creative Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2556

Category Tags
Creative City
Other Tags
NULL
Share this Project !

More Portfolio

by Kamolkarn view more