ปัจจุบัน เราพบเห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว สวยงาม ทันสมัย และมีสไตล์ เกิดขึ้นมากมาย โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานเหล่านี้คือ Interior Designer มืออาชีพนั่นเอง Interior Designerไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้คำปรึกษา หรือ นำเสนองานออกแบบและตกแต่งภายในเท่านั้น แต่ยังรองรับ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์  Decorating Items หรือมีความเข้าใจด้านวัสดุเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการบริหารจัดการ รู้วิธีการประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยขอบเขตการทำงานทุกครั้งจะขึ้นอยู่กับความต้องการ ความพอใจของเจ้าของบ้านและงบประมาณเป็นสำคัญ  TCDCCONNECT ขอแนะนำ Interior Designer  นักออกแบบ บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน   รวมถึงบทความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
การนำเสนอหรือการอธิบายข้อมูลที่เยอะและยากให้เข้าใจง่าย อาจจะต้องพึ่งภาพประกอบเข้ามาช่วย แต่จะดีกว่าหรือไม่ ที่ภาพประกอบนั้นสามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับอธิบายข้อมูลได้ด้วย   การออกแบบ Motion Graphic ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการนำเสนอข้อมูล เนื้อหาที่เข้าใจยาก น่าเบื่อ ให้ง่ายและสนุกมากขึ้น โดยสื่อสารผ่านภาพเคลื่อนไหว ที่สอดคล้องกับคำอธิบาย  ซึ่งเมื่อได้ชมในเวลาเพียงสั้นๆ ก็สามารถเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  TCDCCONNECT จึงขอแนะนำบริษัท นักออกแบบ และสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและสอน ด้าน Motion Graphic เพื่อจะช่วยให้การนำเสนอเนื้อหาข้อมูลของคุณโดดเด่น มีสไตล์ ไม่น่าเบื่อและสามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ 
นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจรากเหง้าวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ นำองค์ความรู้จากช่างฝีมือมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ลดทอน เติมแต่งสะท้อนกลิ่นอายทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น และสร้างโอกาสและศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น TCDC CONNECT ขอแนะนำผู้ประกอบการและช่างฝีมือผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีความโดดเด่น รวมถึงบทความและกิจกรรมที่น่าสนใจ
นักรีทัชภาพสำคัญไฉน? ปัจจุบันช่างภาพส่วนใหญ่ล้วนใช้กล้องดิจิตอลในการถ่ายภาพ บางครั้งรูปภาพที่ถ่ายก็ไม่มีเวลารีทัช ทำให้ส่งมอบงานให้ลูกค้าล่าช้า ดังนั้นช่างภาพจึงต้องพึ่งช่างภาพรีทัชฝีมือดีที่จะเนรมิตภาพธรรมดาๆ ให้ดูดีขึ้น หรือจะปรับเปลี่ยนรูปภาพตามโจทย์ลูกค้าให้แปลกแหวกแนว เนี้ยบและมีมิติให้สามารถสื่อสาร "อะไรบางอย่าง" ภายใต้ภาพนั้นออกมาเพื่อเป็นสื่อโฆษณา ที่เล่าเรื่องราวโดยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ นับเป็นการฉลาดขายสินค้าแบบแยบยล ที่ไม่ต้องใช้คำเชิญชวนเหลือเชือกับลูกค้า TCDC CONNECT ขอแนะนำนักรีทัชมืออาชีพ ที่จะช่วยให้ภาพโดดเด่นและน่าสนใจ รวมถึงบทความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง