+

ค้นหา Graphic designer - Branding designer มือฉกาจหาตัวจับยาก

Full-Time | กรุงเทพมหานคร | 31 December 2018

Job Detail
Branding & Communications 

บริษัท แอเรีย 59 จำกัด ค้นหา Graphic Designer : Bradning designer ฝีมือฉกาจหาตัวจับยาก

Job Description: 

Graphic Designer – branding and communications design   • 2-3 years’ experience working   • An interesting portfolio covering branding, graphic design and advertising communications  • Interested in brands and what makes brands successful


Requirements   • 2+ years’ work experience  • Dynamic with positive attitude  • Team player  • Resourceful and hard working  • Thai nationality, male or female  • Degree holder


Starting date: ASAPโปรดส่งจดหมายแนะนำตัว และผลงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท เท่านั้น
Please send Resume and Portfolio's By email only

AREA59GROUP@GMAIL.COM , INFO@AREA59.IN.TH
Share this Project !