ค้นหา Graphic designer - Branding designer มือฉกาจหาตัวจับยากมาครับ

Full Time | กรุงเทพมหานคร | 31 December 2018

Job Detail


Branding & Communications 

บริษัท แอเรีย 59 จำกัด ค้นหา Graphic Designer : Bradning designer ฝีมือฉกาจหาตัวจับยาก

Job Description: 

Graphic Designer – branding and communications design 
    • 2-3 years’ experience working 

    • An interesting portfolio covering branding, graphic design and advertising communications

    • Interested in brands and what makes brands successfulRequirements 
    • 2+ years’ work experience

    • Dynamic with positive attitude

    • Team player

    • Resourceful and hard working

    • Thai nationality, male or female

    • Degree holderStarting date: ASAP

โปรดส่งจดหมายแนะนำตัว และผลงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท เท่านั้น
Please send Resume and Portfolio's By email only

AREA59GROUP@GMAIL.COM">AREA59GROUP@GMAIL.COM">AREA59GROUP@GMAIL.COM">AREA59GROUP@GMAIL.COM , INFO@AREA59.IN.TH">INFO@AREA59.IN.TH">INFO@AREA59.IN.TH">INFO@AREA59.IN.TH
Share this Project !