สถาปนิก (Architect)

Full Time | กรุงเทพมหานคร | 30 September 2018

Job Detail


บริษัท อาคิแบรนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เน้นงาน Design Strategy Solution ในงานออกแบบ Branding, Interior และ Architecture ประเภท Retail Shop, Condominium, Resort
เราเป็นบริษัทที่เน้นทีมงานที่เป็นกันเอง มีคุณภาพและความรับผิดชอบ ต้องการผู้ร่วมทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ สนุกกับการเรียนรู้และการทำงานที่มีความหลากหลาย

Position Required: Architect

Experiences and Qualifications :
• ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานออกแบบได้ดี
• กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบงานสูง
• มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCAD, 3D (Sketch up, 3D MAX, Illustrator,
Photoshop )

รายละเอียดงาน : 
• ออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้างได้ งานออกแบบอาคาร, ร้านค้า, สำนักงาน, ที่พักอาศัยทั่วไป
• งานออกแบบป้าย
• ทำงานในลักษณะ teamwork และต้องประสานงานกับทีมออกแบบ Branding, Graphic
• ทำงานแบบ Presentation และงานแบบ Drawing ร่วมกับ Senior Designer

สนใจส่ง Resume(Word or Pdf format), รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, Portfolio (PowerPoint or Pdf
format) และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ e-mail : info@archi-brand.commac@archi-brand.com

Tel: 02-6322520, 082-3324515

http://www.archi-brand.com/

FB: “A Rich Brand” by: ArchibrandShare this Project !

More job

by ArchiBrand Co.,Ltd. view more