+

Trainee : Junior Graphic Designer

Internship | กรุงเทพมหานคร | 01 August - 31 December 2018

Job Detail

บริษัทซแลพแดชสตูดิโอจำกัดเป็นสตูดิโอขนาดเล็ก มีคนประจำสตูดิโอไม่เกินสี่คน แต่เรารับออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้กับทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ องค์กรเล็กใหญ่ ทั้งหมด ผลงานของเรามีหลายประเภทสามารถเข้าไปดูในพอตโฟลิโอของบริษัทได้

ในช่วงปลายปี 2018 นี้ ทางสตูดิโอยังรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรอบปลายปีในตำแหน่งจูเนียร์กราฟิกดีไซเนอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังเรียนในด้านออกแบบทัศนศิลป์ นิเทศศิลป์ ศิลปะ หรือสาขาใดๆ ก็ได้แต่มีความสนใจด้านงานออกแบบกราฟิกเป็นพิเศษ

2. มีความรู้ด้านศิลปะพื้นฐาน ประวัติศาตร์ศิลป์ วาดภาพ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการออกแบบได้เช่น Adobe Illustrator เป็นต้น

4. ฝึกงานปิดภาคเรียน สหกิจ หรือสมัครใจฝึกงานเองก็ได้ โดยมีใบรับรองจากทางอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยว่ากำลังศึกษาอยู่จริง

5. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคไม่จำกัดยี่ห้อ แต่ต้องสามารถนำมาใช้งานได้อย่างถนัด

6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เคารพพี่ๆ ผู้อาวุโสกว่า

7. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

8. มีมารยาท มีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ รักษาความลับของลูกค้าได้

เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่เล็กแต่เรามีงานค่อนข้างเยอะมาก ดังนั้นผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราลองดูบรรยากาศในการทำงานของเราก่อนด้วยว่ารู้สึกเข้ากับสถานที่ของพวกเราได้จริงหรือเปล้า หากมั่นใจแล้วให้แนะนำตัวและส่งผลงานมาที่
hr.zlapdash@gmail.com วงเล็บบนหัวข้อว่า สมัครนักศึกษาฝึกงาน 
หากผลงานเป็นที่สนใจของพี่ๆ จะมีอีเมลตอบกลับไปภายในสองสัปดาห์

Website : http://www.zlapdash.com

เข้าไปดูบรรยากาศการทำงานได้ที่ http://facebook.com/Zlapdash/


Contact info

Share this Project !

More job

by Zlapdash studio view more