+

ออกแบบบสินค้าและโลโก้

Part-Time | dindang | 31 July 2017

Qualification

ALL

Job Detail

-ต้องการคนออกแบบเสื้อผ้ากีฬา และโลโก้
-เนื้องานประมาณไฟล์ที่แนบค่ะ 
-รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมลค่ะ

Additional Document

Category Tags
Product Design
Share this Project !

More job

by Wipa w view more