รับสมัคร !ด่วน! Creative Designer / Graphic Designer

Full Time | กรุงเทพมหานคร | 31 May 2017

Job Detail

บริษัท กราฟิกสเตชั่น จำกัด ให้บริการ งานออกแบบ Graphic Design ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, Multimedia ดำเนินงานมากว่า10ปี ต้องการผู้ร่วมทีม ที่ชื่นชอบความท้าทายของงานกราฟิก ดีไซน์

รับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้

1. Creative Designer  1 ตำแหน่ง

Qualifications:
- Male / Female, Thai nationality
- Bachelor's Degree in any related fields 2-5 years working experiences in Graphic Design Company
- To create concept, theme, and activity To create project proposal
- The Industrious highly skilled in communication.
- Must be able to speak and write English
- Initiative, independent and able to work under pressure and tight deadlines Very good communicator, Coordination, able to create good relations internally in the organization as well as externally.
- Good presentation Skill is needed


2 .Graphic Designer จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ เช่น Newsletter, Brochure, รายงานประจำปี, ปฏิทิน, LOGO, Packaging เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าองค์กร หรืองานออกแบบสื่ออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวคิด ขั้นตอนการออกแบบ ควบคุมการผลิต ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ให้ได้งานที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด

คุณสมบัติ:
- อายุ 28 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารการตลาด และโฆษณา Graphic communication Design / Computer Graphic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ และการจัดการสื่อต่างๆ 3-5 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม, Illustrator, Photoshop, InDesign ได้อย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติบวก และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Thinking และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ข่าวสาร ข้อมูล และเทรนด์ต่างๆ ได้อย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือด้านโซเชียลมีเดียในระดับดี


สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อม Portfolio หรือส่งจดหมายสมัคร แนบ Portfolio มาที่
Interested, please send detailed resume with portfolio, recent photo, current and expected salary to:
คุณเอ๋ E-mail : ae@graphic-station.net">ae@graphic-station.net
ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 5 mb

Additional Document

Share this Project !