หาคนวิจัยเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

Part Time | chiang mai | 11 March 2016

Job Detail

หาทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำเป็นนิทรรศการ

รายละเอียด

ลงพื้นที่ วิจัย เก็บภาพ หาวัตถุจัดแสดง และเขียนเนื้อหา


1.วัยชรา(ช่วง 55-65ปี) ว่ามีหน้าตาอย่างไร สำรวจจากคนกลุ่มใหญในเชียงใหม่ และนำมาผลิตสารคดี “ผู้บุกเบิกบทบาทใหม่” จำนวน 1 ตัวอย่าง (Zone4)

2.กิจกรรมของกลุ่มผู้สุงอายุ ที่ทำกันคืออะไร พื้นที่กลางชุมชนมีมั้ย  อาจเป็น การเต้นลีลาส,ตัดตุง, ปั่นจักรยาน ฯลฯ(zone3)

3.เก็บข้อมูลงานวิจัย ของอุปกรณ์ไม้เท้า ของศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช(zone5)      • ระยะเวลาการทำงาน


  วิจัย  1เดือน (มีนาคม 60)

  เนื้อหา    ส่งงานภายใน 31 มีนาคม 60

Styling Reference

Share this Project !