การรับน้ำหนัก และปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก

About Project

บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก จะมีน้ำหนักเบาแต่สามารถรับน้ำหนักหรือบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากๆได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะออกแบบหรือสั่งผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เราจำหน่ายและรับผลิตบรรจุภัณฑ์ มีความรู้เรื่องการรับน้ำหนัก และปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก มาแบ่งปัน

Project Detail

การรับน้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูก

ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะการผลิต  รวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ สำหรับความสามารถในการรับน้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับขนาดและมิติของกล่องกระดาษ
    ความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักบรรจุ และรองรับน้ำหนักในการวางเรียงซ้อนกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ขนาดของกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความสูงมาก คุณสมบัติในการบีบอัดก็จะลดลง ส่วนอันตราส่วนความกว้าง ความสูง และความยาวของกล่องกระดาษ จะมีผลต่อความสามารถในการเรียงซ้อนของกล่องที่แตกต่างกันในปริมาณบรรจุที่เท่ากัน
  2. ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง
    ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีรูปทรงแน่นอน สามารถจัดรูปแบบการเรียงตัวที่แน่นอนเป็นระเบียบ และสามารถรองรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้ด้วยตัวเอง คุณภาพของกล่องไม่จำเป็นต้องมีการบีบอัดที่ดี เพียงมีความแข็งแรงและมีขนาดกล่องที่กระชับเท่านั้น ส่วนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้เพียงบางส่วน เช่น กระดาษชำระ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จำเป็นจะต้องเพิ่มคุณภาพในการบีบอัดให้สูงขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีรูปทรงไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ง่าย เช่น สินค้าที่มีลักษณะเป็นผง หรือเป็นของเหลว กล่องกระดาษลูกฟูกต้องมีความต้านทานแรงดันทะลุจากภายในกล่องได้เป็นอย่างดี ต้องผลิตจากกระดาษที่มีคุณภาพ เพราะสินค้าหรือผลิตภั๋ณฑ์ที่อยู่ภายในกล่องจะทำให้กล่องบวม ยุบ และเสียหายได้ง่าย

ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก

การใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกมาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณพ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ หรือผลิตบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษ ได้แก่

  • ความแข็งแรงและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
  • ความคงรูปของลอนกระดาษลูกฟูก
  • ความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างกระดาษลูกฟูกและกระดาษผิวกล่องที่ปิดผิวด้านทั้งสองด้านซึ่งเกิดจากการใช้กาวทาที่จุดสูงสุดของลอนลูกฟูก แล้วนำไปประกบติดกับกระดาษผิวกล่อง

 

https://www.hongthaionline.com/การรับน้ำหนักและปัจจัย/ 

Category Tags
Packaging
Share this Project !

More Portfolio

by Jenjira view more