คุณสมบัติ ของวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด ที่นักออกแบบต้องรู้

About Project

นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ประเภท ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทำจากวัสดุอื่น ๆ สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจประเภทนี้มาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากจะต้องมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ นักออกแบบรวมถึงผู้ประกอบการต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ชนิดเป็นอย่างดี

Project Detail

ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ จานกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กประเภทเจ้าของคนเดียว ร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำคัญมาก เพราะนอกจากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือผู้บริโภคแล้ว การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ยังเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าของเราได้ด้วย

คุณสมบัติ ของวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่นำมาใช้ในการออกแบบและผลิตมีหลากหลายชนิดและหลายประเภท ทั้งหมดมีข้อดี ข้อด้อย และราคา แตกต่างกันไป การเลือกใช้จึงหรือนำไปออกแบบจึงต้องศึกษาคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดอย่างเข้าใจ โดยทั่วไปวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ ราคาถูก สะดวกต่อการใช้งาน มีหลายชนิด เช่น กระดาษอ่อน กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก กระดาษการ์ด และกระดาษปอนด์
  2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูง สามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ดี รักษาคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะอาหารได้เป็นอย่างดี แต่เป็นวัสดุสังเคราะห์ ราคาแพงกว่ากระดาษ ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติ
  3. บรรจุภัณฑ์ไม้  วัสดุประเภทนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ ไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้แก่ ไม้เบญจพรรณ ไม้อัด ไม้แผ่น และเส้นใยไม้ สามารถย่อนสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนได้ แต่นิยมทำเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าขายส่งมากกว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าขายปลีก
  4. บรรจุภัณฑ์แก้ว แก้วเป็นวัสดุโปร่งใส แข็งแต่เปราะและแตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทก ราคาสูง นิยมทำเป็นขวดบรรจุของเหลว และส่วนใหญ่สามารถนำมาเข้ากระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
  5. บรรจุภัณฑ์โลหะ วัสดุที่นิยมใช้ ได้แก่ เหล็กและอลูมิเนียม เป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อน สามารถปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในได้ดี สามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์บนผิวได้อย่างสวยงาม ราคาแพง  สามารถนำไปเข้ากระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือทำเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆได้

การทราบคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด เป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการ เพราะสามารถนำมาใช้ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด ช่วยควบคุมราคาบรรจุภัณฑ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์

Category Tags
Packaging
Share this Project !

More Portfolio

by Jenjira view more