นวัตกรรม แก้วพลาสติกจากพืช

Published / Produced Project

About Project

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ไม่ได้มีเพียงกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อื่นที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น ปัจจุบันมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือธุรกิจขายเครื่องดื่มอย่างเช่น แก้วพลาสติกจากพืช

Project Detail

นวัตกรรม แก้วพลาสติกจากพืช

แก้วพลาสติกจากพืช จึงเป็นนวัตกรรมที่ค้นคว้าและวิจัยขึ้นมาเพื่อใช้แทนแก้วพลาสติกที่มีการรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้ และเลิกใช้ในอนาคต และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ใช้แก้วพลาสติกจากพืชควบคู่ไปกับแก้วน้ำกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ นวัตกรรมแก้วพลาสติกจากประเทศไทย เริ่มมีการค้นคว้าวิจัยโดยสถาบันการศึกษา และหน่วยงานจากภาครัฐหลายแห่ง จากนั้นได้พัฒนาและเริ่มมีการทดลองนำมาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่เย็นอาหารสด ถ้วยไอศกรีม แก้วกาแฟ แก้วเครื่องดื่ม และขวดนม แต่เนื่องจากมีต้นทุนราคาที่สูง จึงได้ไม่รับความนิยมมากนัก

แก้วพลาสติกจากพืช คืออะไร

แก้วพลาสติกจากพืช ทำจากพลาสติก PLA หรือ Polylactic Acid เป็นพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง โดยนำไปผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นโพลีเมอร์ชื่อว่า ‘Polylactic Acid’ โดยผู้ริเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA รายใหญ่ของโลกนั้น คือ สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันจากกระแสรณรงค์ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายยากหรือเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายทำให้เกิดปัญหาขยะและการทำลายขยะที่ไม่ถูกวิธียังส่งผลก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษตามมา แก้วกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ หรือแก้วน้ำกระดาษ จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวภาพได้พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการธุรกิจแต่ละประเภทมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นจดจำของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเลือกใช้แก้วพลาสติกจากพืช ควบคู่ไปกับแก้วกระดาษ นอกจากใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ดีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้อีกด้วย

 

นวัตกรรม แก้วพลาสติกจากพืช

More Portfolio

by Jenjira view more