กล่องกระดาษใส่อาหาร

Published / Produced Project

About Project

กล่องข้าวกระดาษ 2 ช่อง, 3 ช่อง, 5 ช่อง หลากหลายขนาด S, M, L กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้างและสูง 16, 26, 32, 45, 49 ออนซ์

Project Detail

ชนิดของบรรจุภัณฑ์กระดาษ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 1. แก้วกระดาษขนาดต่างๆ ได้แก่ แก้วกาแฟกระดาษ แก้วกระดาษ 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ 20 ออนซ์ แก้วกระดาษพิมพ์ลาย และอื่นๆ
 2. กล่องข้าวกระดาษ แยกช่อง 2 ช่อง, 4 ช่อง, 5 ช่อง
 3. กล่องข้าวกระดาษทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิด ขนาด S, M, L
 4. กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้าง ทรงสูง
 5. ชามสลัด
 6. ถ้วยกระดาษ หรือจานกระดาษรูปแบบและขนาดต่างๆ เช่น ถ้วย กระดาษน้ำแข็งใส ถ้วยกระดาษพิมพ์ลาย ถ้วยกระดาษมีฝาปิด

บรรจุภัณฑ์อาหารทำจากกระดาษคุณภาพ แข็งแรง คงรูป ไม่รั่วซึม ใช้เยื่อกระดาษผลิตโดยตรง สีขาวแบบไม่ใส่สารฟอกสีสะอาดปลอดภัย สามารถออกแบบและพิมพ์ลายตามแบนด์สินค้าได้ ใช้แล้วทิ้งไม่ต้องกำจัดขยะเพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร ตัวกล่องผลิตจากกระดาษคุณภาพดี สีขาว สะอาดปลอดภัยทำให้อาหารน่าทาน ใส่อาหารได้หลากหลายประเภท โดยไม่รั่วซึม คงรูป ไม่อ่อนตัวง่าย และยังรองรับการออกแบบพิมพ์ลายตามลวดลายต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ที่สำคัญเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งกล่องกระดาษใส่อาหารมีหลากหลายแบบ ทั้งแบบแพคและแบบลัง ดังนี้

 • กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งช่อง
  • กล่องข้าวกระดาษ 2 ช่อง
  • กล่องข้าวกระดาษ 4 ช่อง
  • กล่องข้าวกระดาษ 5 ช่อง
 • กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามขนาด
  • กล่องข้าวกระดาษขนาด S
  • กล่องข้าวกระดาษขนาด M
  • กล่องข้าวกระดาษขนาด L
 • กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามทรงกว้าง
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 26 ออนซ์
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 45 ออนซ์
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 49 ออนซ์
 • กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามทรงสูง
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 16 ออนซ์
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 26 ออนซ์
  • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 32 ออนซ์
 • ถาดกระดาษ
  • ถาดกระดาษขนาด S
  • ถาดกระดาษขนาด M
  • ถาดกระดาษขนาด L

กล่องกระดาษใส่อาหาร

More Portfolio

by Jenjira view more