เสื้อย่อยสลายได้ Biodegradable Shirts

About Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพิ็คติกแอซิด (PLA)

Project Detail


  

Category Tags
Textile Design
Other Tags
textile clothes
Share this Project !

More Portfolio

by Asst.Prof.Dr.Jantip Setthayanond view more