วันเพ็ญ ( WAN-PHEN )

In Stock

About Project

วันเพ็ญ กระเป๋าหนังแท้ เอกลักษณ์ไทย

Project Detail

    วันเพ็ญ ( WAN-PHEN)

    ด้วยแนวคิดการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามของการจับจีบ
ใบตอง นำมาปรับสู่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
    วันเพ็ญ bags collection ผลิตจากหนังแท้คุณภาพสูง ผ่านกระบวนการจับจีบ
ตัดเย็บด้วยความประณีต จนได้กระเป๋าถือสตรีที่บ่งบอกถึงรสนิยมได้เป็นอย่างดี
                                                 _______

   WAN-PHEN

  The conceptual design inspired by esthetic of banana leaf pleat. To adapting products which can be use in daily life. WAN-PHEN bags collection made of height quality genuine leather through the folding process and cutting with meticulousness toward the ladies handbags that indicate the taste well.


Styling Reference

Category Tags
Fashion
Styling Tags
classic vintage
Other Tags
leather bag handmade
Share this Project !