NORTHLAND

Published / Produced Project | https://www.northlandd.com

About Project

งานรีแบรนดิ้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่เริ่มจากการพัฒนาอสังหาฯ ชานเมือง ปรับภาพลักษณ์เพื่อรุกตลาดที่กว้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร

Project Detail

งานรีแบรนดิ้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่เริ่มจากการพัฒนาอสังหาฯ ชานเมือง ปรับภาพลักษณ์เพื่อรุกตลาดที่กว้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่จึงต้องการความเป็นสากล ทันสมัย ใช้งานง่ายโดยยังสื่อถึงความเป็นบริษัทที่เหนือกว่า มั่นคงราวขุนเขาได้อีกด้วย ในส่วนของงานออกแบบเราได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติของตัวองค์กรที่เริ่มจากการทำบ้านขายในจังหวดสระบุรีซึ่งมีภูเขาเยอะ สัญลักษณ์ของ Northland จึงมาจาก "ภูเขาหลังบ้าน" ซึ่งก็จะทำให้ได้เชฟของลูกศรพุ่งขึ้นซึ่งสื่อถึงการดีขึ้นพุ่งขึ้นเหนือกว่าขึ้นไปอีก พร้อมกับการใช้กราฟิกเส้นที่ไปกับตัวโลโก้เป็นองค์าประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ ยิ่งทำให้ Identity ชัดขึ้นอีกด้วย #NorthlandDevelopment #Property #RealEstate #Branding #BrandIdentity #Logo #Ci #อสังหาริมทรัพย์ #แบรนดิ้ง #โลโก้ #ihapstudio #BrandingAgency #DesignAgency

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by ihapstudio BrandConsultant view more