หวน - บี้ บด โขลก ตำ

About Project

ชุดเครื่องครัว: บี้ บด โขลก ตำ สำหรับทศวรรษหน้า

Project Detail

ชุดเครื่องครัว: บี้ บด โขลก ตำ สำหรับทศวรรษหน้าที่พาเราย้อนไปหาวันเวลาเก่า ๆ  เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ต้องการเพียงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แต่ให้ความสำคัญกับอรรถรสที่เกิดขึ้นระหว่างการทำอาหารด้วย โดยชุดเครื่องครัวสามารถเก็บซ้อนได้ จึงเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก และที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าที่จะมีขนาดเล็กลง
Styling Reference

Category Tags
Product Design
Styling Tags
Contemporary Simply
Other Tags
Natural Wood Stone
Share this Project !