เป้าหมายและอุปสรรคของ Brain Sports Edutainment Academy

About Project

การข้ามหุบเหว กับดักแห่งนวัตกรรม

Project Detail

ท่านจะมอบอะไรให้คนไทยในอนาคต 


การศึกษา


 


ทรัพย์สมบัติ


 


เครื่องสาธารณูปโภค


 


ศิลปะวัฒนธรรม


 


ศาสนา


 


แต่ถ้าบอกว่า "พัฒนาสมองให้เด็ก" คนทั้งหลายต่างก็จะไม่เข้าใจ เพราะส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อมั่นในสมองที่ได้มา และเชื่อว่าอยู่ที่การเล่าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาที่มีติวเต้อร์เก่งๆทำให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะที่ดีๆ เพราะนักวิชาการจะพัฒนาหลักสูตรก็ต้องอาศัยแบบอย่างที่ต่างประเทศได้ทำประสบความสำเร็จมีเอกสารอ้างอิงชัดเจน :ซึ่งปัจจุบันก็มีการปฏิรูปการศึกษาการปรับหลักสูตรจนสอนแทบไม่ต้องทำอะไรเพราะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนากันตลอดเวลา


        การค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและทดลองปฏิบัติโดยผู้ที่รับสิ่งใหม่ๆเท่านั้นแต่ก็เป็นจำนวนน้อย คนส่วนใหญ่ก็จะรอผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมจึงจะใช้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนานพอสมควร เป็นเหตุผลหนึ่งที่แนวโน้มการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองของเรามีการพัฒนาที่ช้ามาก


         ลักษณะดังกล่าวนี้Geoffrey Moore เรียกสิ่งนี้ว่า"หุบเหว" (Chasm) ทีเป็นกับดักของการไม่สามารถประสบความสำเร็จของนวัตกรรมใหม่ๆ 


          ด้วยเหตุนี้ Brain Sports Edutainment Academy จึงใช้กลยุทธ์และเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์โดยไปช่วยโรงเรียนที่ห่างไกลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอนเป็นสำคัญ (ร.ร.อนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย ร.ร.สาธิตอนุบาลมรภ.อุดรธานี จ.อุดรธานี ร.ร.ชุมชนบ้านนาอ้อและเครือข่าย จ.เลย)

 


 


           ฺBrain Sports Edutainment Academy จะถ่ายทอดและมอบวิธีสร้างสมองที่มีศักยภาพสูงสุดของพหุปัญญา(Multiple Itelligences)

         โดยการสร้างทุนมนุษย์ให้กับเด็กไทยชายขอบและด้อยโอกาสให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมองสองซีกถูกพัฒนาตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยมือของพ่อแม่เด็กเองสู่การมีตรรกะจากสมองซีกซ้าย และจินตนาการและคุณธรรมจากสมองซีกขวาที่จะทำให้เด็กเป็นคนคิดเป็น ทำเป็นและการแก้ปัญหาเป็น ที่สำคัญคือทุนมนุษย์ที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม

More Portfolio

by Dr.Thana Kitisrivorapan view more