Wooden ring Cheese

About Project

wooden ring

Project Detail

 

Wooden ring Cheese ♥
แหวนชีส เราได้แรงบันดาลใจจากลักษณะของก้อนชีสที่มีรูในการ์ตูนสมัยเด็ก และเรานำลักษณะเด่นของชีสมาบวกกับไม้ที่มีสีเหลืองอ่อนปนส้มเพื่อดึงเอกลักษณ์ของความเป็นชีสออกมา เราเลือกหยิบไม้ไทยมาประยุกต์ใช้ คือไม้กันเกราเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางมีสีเหลืองสวยงามตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการย้อมสีค่ะ

โปรดักนี้เราเชื่อว่าทุกครั้งที่เอ่ยชื่อ ทุกคนสามารถฉีกยิ้มกว้างได้"Cheese"
FB : https://www.facebook.com/gleamwood/
IG : https://www.instagram.com/gleam_wood/
 

Share this Project !

More Portfolio

by Gleamwood view more