เว็บไซต์ Howa Matai ออกแบบโดย Gear8

Published / Produced Project | http://www.hmp.co.th/th/

About Project

เว็บไซต์ Howa Matai

Project Detail

พวกเราออกแบบเว็บไซต์บริษัทแพคเกจจิ้ง Howa Matai Packaging(Thailand)Co.,Ltd. โดยเน้นความเรียบง่าย ใช้สีและรูปถ่ายที่สวยงาม ดูเป็นมิตร อบอุ่นแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เหมาะแก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่ต้องการแพคเกจจิ้ง สามารถสอบถามกับทาง Howa Matai ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด 


ตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์
Share this Project !

More Portfolio

by Gear8 (Thailand) Co.,Ltd. view more