เว็บไซต์ Hokkaido Shimbun News โดย Gear8

Published / Produced Project | https://thailand.hokkaido-np.co.jp/

About Project

ออกแบบเว็บไซต์ Hokkaido Shimbun News

Project Detail

ออกแบบเว็บไซต์ให้กับบริษัทฮอกไกโดชิมบุน ??????

ฮอกไกโดชิมบุน เป็นบริษัทหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่มียอดตีพิมพ์ถึง 1,000,000 ฉบับ นำเสนอข่าวสารทั่วทุกภูมิภาคของฮอกไกโดแก่ชาวฮอกไกโด นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศญี่ปุ่นแต่ยังมีสำนักงานอีก 7 แห่งอยู่ทั่วโลก ในเดือนกรกฎาคมปี 2016 ได้ เปิดสำนักงานสาขากรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอข่าวสารจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์

Styling Reference

Category Tags
Web, App Designer
Styling Tags
modern contemporary classic
Share this Project !

More Portfolio

by Gear8 (Thailand) Co.,Ltd. view more