ออกแบบเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาล AIKB35

Published / Produced Project | http://www.aikb35.com/en/

About Project

โรงเรียนอนุบาล AIKB35

Project Detail

เราได้เว็บไซต์ของ Associe International Kindergarten Bangkok 35 เป็นเว็บไซต์ของสถานดูแลเด็กที่มีสาขาอยู่ทั้งหมด 18 แห่งในกรุงโตเกียว ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยบริษัท Associe International Co.,Ltd. เราได้ออกแบบและทำคอนเท็นต์ตามความต้องการของบริษัทที่พยายามบอกเล่าถึงเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองในเรื่องการออกแบบอาคารและโปรแกรมการสอนโดยคำนึงถึงตัวเด็กและผู้ปกครองไปพร้อมกัน

หน้าตาเว็บ
Styling Reference

Category Tags
Web, App Designer
Styling Tags
minimalist modern
Share this Project !

More Portfolio

by Gear8 (Thailand) Co.,Ltd. view more