After Pinocchio

Project Detail

ภาพประกอบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพินอคคิโอ เป็นชีวิตในท้องของปลาวาฬหลังจากที่พินอคคิโอออกมาแล้ว

Category Tags
Illustration
Share this Project !

More Portfolio

by Chattaporn Ployjirachai view more