farmsook icecream

About Project

farmsook icecream

Project Detail

ไอศกรีมเพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้สำหรับน้องๆ ในบ้านสงเคราะห์ ฟาร์มสุขเข้าไปสอนน้องๆ ให้ทำไอศกรีม สร้างธุรกิจให้แก่เด็กๆ นำมาขายกระจายรายได้
Share this Project !

More Portfolio

by farmsook view more