FAQs

THE SPACE MAKING: พลังใหม่ในสเปซเก่า กลยุทธิ์สร้างสรรค์เมืองด้วย CREATIVE SPACE

E-Commerce Coordinator

E-Commerce Coordinator

E-Commerce Coordinator

E-Commerce Coordinator

E-Commerce Coordinator

DEBUT TALK ครั้งที่ 15: พื้นที่โชว์ของ พบปะ พูดคุย ซื้อขาย ผ่านบรรยากาศสบายๆ ระหว่างดีไซน์เนอร์และผู้ประกอบการ

ำำำำำ

โครงการพัฒนาการออกแบบ Change SMEs: Incubation – Design for Restaurant, Wellness & Spa

Debut wall ครั้งที่ 15

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น 
 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย

Blaenkmind

เหนือหัว

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

UP

HMB was going up

Up

The king was going up

Rattitude

คุณหนู

Debut wall ครั้งที่ 14

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น 
 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 19 ราย

Logo, Branding, Packaging soap

ออกแบบโลโก้ แพกเกจจิ้งสบู่สมุนไพร

ออกแบบร้านค้าและคอนโด

ออกแบบร้านค้าและคอนโด

ออกแบบผลิตภัณฑ์สปา

ออกแบบผลิตภัณฑ์สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม

ของที่ระลึกกรุงเทพมหานคร

ต้นแบบไอเดียผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกรุงเทพมหานคร

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อห้องนั่งเล่น

วาดภาพประกอบและคาร์แร็กเตอร์

East meet West

Peanut butter vs เมี่ยงคำ

East meet West

Peanut butter vs เมี่ยงคำ

East meet West

Peanut butter vs เมี่ยงคำ

ออกแบบคาร์แร็กเตอร์

ออกแบบคาร์แร็กเตอร์เพื่อสร้างโลโก้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

ออกแบบโลโก้ และภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์

Happy Chinese New Year

Chinese New Year  Promotion

East meet West

Peanut butter vs เมี่ยงคำ

ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

ออกแบบโลโก้ และภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์

Promotion for Halloween

RosellaJam

หวานอมขมกลืน

Espresso & Chocolate Waffle

Sweety Dragon

Fruit + Cookie +Icecream

Black and white

Milk & Black  Sesame

East meet West

Chinese New Year Promotion

Happy Chinese New Year

Light up the bright breakfast

อาหารเช้าที่ดีต่อสมอง

TOYLAXY

UI design for Thai unique hand made resin sculptures studio.

Soontaree เปลี่ยนบทบาทของเหลือใช้ สู่งานดีไซน์ชวนสนุก

จักรพันธุ์ บุษสาย คือสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่รู้จักการหยิบจับสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการต่อเติมชีวิตใหม่ผ่านการออกแบบ

โครงการ Change SMEs Incubation 2018: บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

Decorative Stickers

สติ๊กเกอร์ตกแต่งผนังคลีบิกทันตกรรม  Daisy Clinic

Decorative stickers

สติ๊กเกอร์ตกแต่งผนังสำนักงาน Baidu- ประเทศไทย

decorative stickers

สติ๊กเกอร์ตกแต่งผนังทางเข้าสำนักงาน  Baidu-ประเทศไทย

งานสัมมนาโครงการ D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

Fresh Juice Gift Set Package Design

Essence of Vacation Fresh juice brand from PhiPhi island ready for this summer!

2 ผสานสร้างสรรค์ ‘ไทย - ไต้หวัน’ ผ่านวัสดุธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ TCDC และ Taipei Cultural Foundation จัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน (Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matching) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่ทีมงานนำมาเสนอในครั้งนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานออกแบบภายใต้หัวข้อ “Attitude, Inspired by Nature” โดยนำวัสดุธรรมชาติ ทักษะงานช่างหัตถกรรมท้องถิ่น มาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อค้นหาแนวคิดด้านงานออกแบบที่ฉีกกรอบการทำงานไปจากเดิม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้เป็นการจับคู่ระหว่างสตูดิโอออกแบบจากประเทศไทย และไต้หวัน การทำงานในครั้งนี้แบ่งแนวคิดทางการอออกแบบเป็น 2 ทีม ได้แก่ 1) Industrial Skin โดย Hybridise Design Studio X SATAWAT Design และ 2) The Blossoming Energy โดย C Jean Design X Slowstitch Studio

แนวคิดการทำธุรกิจ Divana Spa สปาชั้นนำของเอเชีย ผ่านโครงการ Change SMEs | Incubation

การทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ใช่ว่าจะต้องเก็บความลับกั๊กแนวคิดไม่ให้ใครรู้ แต่การหาพันธมิตรทางการค้าพร้อมแบ่งปันประสบการณ์คืออีกหนึ่งหนทางในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ในเวทีโลก วันนี้ทีมงานจาก TCDC และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Change SMEs | Incubation หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ  ได้รับเกียรติจาก คุณอภิรดี หิรัญรามเดช หนึ่งในหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Divana Spa ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ Divana Spa ตั้งแต่ก้าวเล็กๆในปี ค.ศ. 2001 จนเติบโตเป็นแบรนด์สปาชั้นนำของเอเชีย

aroijing.

เว็บตำราทำอาหาร

บูรณะสถาน ... บูรณะอดีตให้เป็นปัจจุบัน

เมื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมไม่ได้ถูกตั้งโจทย์เริ่มต้นว่ารูปทรงอาคารจะเป็นแบบไหน ขนาดพื้นที่มากน้อยเท่าไร หรือประโยชน์ใช้สอยของอาคารถูกตีกรอบล่วงหน้าจะเป็นอะไร แต่คือการผลักดันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาคารเก่าฉาย “คุณค่า” ที่ซ่อนอยู่ในตัว เพราะสตูดิโอ “บูรณะสถาน” เชื่อว่า ทุกอาคาร ทุกตัวตน หรือแม้กระทั่งทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมี “ความงาม” ในแบบฉบับของตนเอง แต่คนอื่น (อาจ) จะมองไม่เห็น วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT ได้รับโอกาสดีๆพูดคุยกับคุณพัลลภ เอมศรีกุล หนึ่งในทีมงานออกแบบจากสตูดิโอ“บูรณะสถาน” ที่จะเผยแนวคิดในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านการปรับปรุงอาคารเก่า

พิมพ์ภัทรา ภูษาทอง บันทึกประวัติศาสตร์ผ่านงานเฟอร์นิเจอร์

ในช่วงวัยนักศึกษา พิมพ์ภัทรา ภูษาทอง มีโอกาสฝึกงานบริเวณย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร แทนที่เธอจะหันหลังให้กับความล้าสมัยไม่อินเทรนด์ เธอกลับหลงใหลใน “คุณค่า” จากเรื่องราวที่ซ่อนตัวอยู่ในงานสถาปัตยกรรม การตกแต่งอาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่ จนในที่สุดถือตัดสินใจนำเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ต่างๆมาถ่ายทอดเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ โครงการศิลปนิพนธ์ ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT ได้รับโอกาสดีๆจากคุณพิมพ์ภัทรา ภูษาทอง ที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเบื้องหลังงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้