FAQs

Puzzy Power Pad

Handmade Cloth Menstrual Pad

ATMPs CI

ออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง

ATMPs CI

ออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง

SAAN Collection (สาน)

เครื่องประดับที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากการสาน

Logo Design & Branding: Casa Paws

Casa Paws aims to make both humans and pet living happily together. The client wants the logo to look friendly and adorable. So, I designed a high five that form like a roof of a dog house to display relationship and  co-residence.  A thumb that is sticking out of the hand on the right side is designed to imitate dog's tail.

Kitkat

Love is all around

Nestle Crunch Wafer

It's party time!.. Let's bite a bit!

Here comes the Primo's pleasure..

‘Birdy?’ is No.1 leader brand of coffee market in Thailand.

Let's go with Android Go ??

Packaging Design

Mural Art UNICEF, Book | No.07/16

ยูนิเซฟประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการ Unicef Art for the Future ที่เชิญ 16 ศิลปินไทยมาเปล่งเสียงแทนเด็ก ๆ ผ่านงานศิลปะของพวกเขาที่จะติดตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร นี่ไม่ใช่เพียงงานศิลปะที่สวยงามเพียงฉาบหน้าเท่านั้น ในแต่ละงานมีนัยยะที่สะท้อนถึงปัญหาของเด็ก ๆ และวัยรุ่นในประเทศไทย ภายใต้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการล่วงละเมิดในเด็ก ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาในวัยรุ่น และ ปัญหาการเข้าไม่ถึงปัจจัยสำหรับพัฒนาการในเด็กเล็ก ซึ่งยูนิเซฟได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือและแก้ไขโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา

Urbanscapes Monster

I was invited from Kult3D to participate in this project 'Urbanscapes Monster'  Kult is creating a horror show in the forest as part of the festival which—among other things—will include a series of installations using monsters and ghouls created by some of Southeast Asia’s most happening and gruesome illustrators.  Urbanscapes is Malaysia’s largest and longest-running creative arts festival . Returning for its 11th year, the festival will take place in the woodlands of Selangor, just outside of KL, over the weekend of 23–24 November 2014 and feature the likes of Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club and Efterklang.

กำแพงเคยปิดตัวเอง ตอนนี้ตัวกำแพงเข้าใจแล้ว

...คนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป...  จากไบเบิล  “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน  เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” 2 โครินธ์ 5:15 THSV11   แต่เราเกิดมาเพื่อผู้อื่น และเดินบนความเชื่อนี้ด้วยความศรัทธาในความรักของพระเยซูคริสต์

กำแพงเคยปิดตัวเอง ตอนนี้ตัวกำแพงเข้าใจแล้ว

...คนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป...  จากไบเบิล  “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน  เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” 2 โครินธ์ 5:15 THSV11   แต่เราเกิดมาเพื่อผู้อื่น และเดินบนความเชื่อนี้ด้วยความศรัทธาในความรักของพระเยซูคริสต์

กำแพงเคยปิดตัวเอง ตอนนี้ตัวกำแพงเข้าใจแล้ว

...คนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป...  จากไบเบิล  “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน  เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” 2 โครินธ์ 5:15 THSV11   แต่เราเกิดมาเพื่อผู้อื่น และเดินบนความเชื่อนี้ด้วยความศรัทธาในความรักของพระเยซูคริสต์

Bruneus

Packaging Design

Bruneus

Packaging Design

Bruneus

Packaging Design

Lolane Aroma Rose Color Cream

design cover pack

Art on organza silk fabric

การผสมงานมัดย้อมสีธรรมชาติลงบนผืนผ้าไหมออแกนซ่า

Art on organza silk fabric

การผสมงานมัดย้อมสีธรรมชาติลงบนผืนผ้าไหมออแกนซ่า

Rehydrate Pro

Packaging and Logo Design

Rehydrate Pro

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

รับสมัคร Junior Graphic Designer

Vacaylista : Brand Design

ออกแบบอัตลักษณ์สำหรับเอเจนซีให้บริการท่องเที่ยวแนวใหม่

Crew Friendly Academy

ออกแบบอัตลักษณ์สำหรับสถาบันสอนแอร์โฮสเตส Crew Friendly Academy

test

testbb

Indigo Dog Collars

ปลอกคอสุนัข จากผ้าทอมือ

test

คำอธิบาย

ARTWORK FELT COLLECTION

RECYCLABLE FELT BAG FROM DISCARDED PLASTIC BOTTLES

test

คำธิบายเกี่ยวกับบทความ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Blue Diamond Mango CoCo Cheese Tart

ชีสทาร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้ทับทิมกรอบ

Debut wall ครั้งที่ 13

Test

test know how

Food Menu Design

ออกแบบเมนูอาหารไทย

Food Menu Design

Thai Victoria Food Menu

CUTTINGMAT Products

Lifestyle products from Innovation of natural rubber

CUTTINGMAT Products

Lifestyle products from innovation of natural rubber

CUTTINGMAT Products

Lifestyle products from innovation of natural rubber

CUTTINGMAT Products

Lifestyle products from innovation of natural rubber