อนุชิต บัวทิม Sustainable Brands Bangkok 2018 Redesigning The Good Waste COMPETITION

About Project

ประกวดงานออกแบบชิ้นงานจากผ้าที่ทอได้จากขยะพลาสติกใต้ทะเลที่ได้มาจากโครงการ Upcycling The Oceans Thailand  พร้อมโอกาสจัดแสดงผลงานในงานประชุมสัมมนาระดับโลก Sustainable Brands 2018 Bangkok ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2018  ณ คุ้งบางกระเจ้า และผู้ชนะยังได้รับโอกาสในการผลิตผลงานภายใต้แบรนด์ UTO Thailand

Project Detail

PRODUCT NAME
Knock-out


MATERIAL
RECYCLE POLYESTER FABRIC

CONCEPT
IN NATURE, THERE IS NO SUCH THING AS WASTE.EVERYTHING GETS TO RETURN BACK TO THE SYSTEM.IF YOU WANT TO GET SERIOUS ABOUT SUSTAINABILITY,IT STARTED WITH WASTE.

MINIMAL THAI BOXING

FORM : THAI BOXER
COLOR : WHITE
DETAILS : ELASTIC
TARGET GROUP : MEN & WOMEN
OCCASION : BEACHWEAR & CASUAL WEAR

PRICE = 690 THB *PRE - ORDER MINIMUM START 1000 PIECES


THIS ORGANIZE


ADVERTISING
รับถ่ายโฆษณา
M/V
FASHION VIDEO
FASHON SET

CHEERLEADER
สอนเชียร์ลีดเดอร์
เสิ้อผ้า แต่งหน้า ทำผม
ออกแบบฉาก และอุปกรณ์

รับสร้างแบรนด์แฟชั่น
ออกแบบ ผลิต ถ่าย LOOKBOOK

COSTUME
ออกแบบชุดสำหรับการแสดง
ทุกประเภท เต้น รำ ฯลฯ

??MARCHING BAND
ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน
วงโยธวาทิต COLOR GUARD

BAND
ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน
วงดนตรีลูกทุ่ง เสิ้อผ้า
แต่งหน้า ทำผม
ออกแบบฉาก และอุปกรณ์
โดยทีมงานมืออาชีพ
จากวงการบันเทิงและการแสดง

EVENT
Product launch event
จัดงานเปิดตัวสินค้าทุกประเภท
Fashion show event
จัดแฟชั่นโชว์ แฟชั่นโชว์ THESIS

__________________________

ADVERTISING
Advertising
MUSIC VIDEO
FASHION VIDEO
FASHON SET

CHEERLEADER
Cheerleader teaching
Costume designer
Makeup Design Hair design
Scene Design and Accessories

Fashion Brand
Design
manufacture
Take LOOKBOOK

COSTUME
Design a set for the show.
All types of dance, etc.

MARCHING BAND
Show and train design
COLOR GUARD

BAND
Show and train design
Music Band Hair and makeup
Scene Design and Accessories By professional team.
From the entertainment and the show.

EVENT
Product launch event
Event organizer of all categories.
Fashion show event
THESIS Fashion Show

_________________________________


ประวัติ
อนุชิต บัวทิม เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 
จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปัจจุบัน ทำงานในวงการบันเทิงและแฟชั่น อาทิ 

ผลงาน

2553 COTTON USA DESIGN 2010 20 FINALIST

2553 TRIUMH INSPRIRATION AWARD 2010 2 RUNNER UP

2554 FUTERPARKYOUNG DESIGNER 2011 10 FINALIST

2554 รายการ ทอฟ้า ผ้าไทย 20 FINALIST

2554 รายการ The Designer  Season 2ฝันตามคิด ชีวิตมีดีไซน์ 7 FINALIST

2556 RECO YOUNG DESIGNER 2013 WINNER

2557 AUDI STARCREATION SINGAPORE 2014 30 FINALIST

2559 Siam Center Sustainable Designer's Project 2016 Consolation prize

2560 RECO YOUNG DESIGNER 2017 8 FINALIST CHAMP OF THE CHAMP


_______________________________________

J.anuch1t
Freelance Fashion Designer/Creative Director
FB FANPAGE
https://web.facebook.com/thaidesignerfreelancefashiondesigner/ ;
https://www.facebook.com/costumedesignthailand/" data-ft="{"tn":"-U"}">https://www.facebook.com/costumedesignthailand/
https://www.facebook.com/thisisshowfanpage" data-ft="{"tn":"-U"}">https://www.facebook.com/thisisshowfanpage
IG 
https://www.instagram.com/j_anuch1t_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fj_anuch1t_official%2F&;h=ATO6k_fbonjxEE75NI-ZrYIepPzhB5C7tXVD8ZmPw9hM4-u4YiGpMeEgRjD6hUQrvbKtr_6G5_e3kd7y7imYUtshGVc4kQNTEI4niXKP45jNWSqfzfrqt-bAkCaPS3CAEjNyU2AxLGxIEqigLP3iTTZxTpBtRWIICMgX1JMmGoWK-McFgR4q_PNMNqyk6sVAqVQ-eHA0A95cALP8DrZlTgisvbpVbttpYCa5I3R_lkUYG_19-fVq92rzaZKZC3aa0zvtSlQp_Rp-0Y0Gm9MFXkA1u5zHWlrT_vjOlU2ufQUrx1_1QA">https://www.instagram.com/j_anuch1t_official/
https://www.instagram.com/thisorganize/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fthisorganize%2F&;h=ATNiZHGcQnnUwe5tJWz4fP4fpPbGnemMkqttFHgRDOautbge8FGaXgbjGEVdKz8dHw14ylfuwnARZIJ7ykL2pS612CPoyQKqb-pmv2Iz9lFq-UEzj5oyzhoczlBqw6H2vaRASPfTlNqxYrTdbB29WOFz7Iit8orr8YlyyxVfi4m54FjqPLC0KdV4upaThrsJZWvGwuPMRbeW3hl77H-oxaz6zEjcSkxgnvJTtla6Hw5kmkrHudjCw4ZAQMqDRgxlQNZude_rb9NwpVWRFWTvY3s2GiEJMU1htBEuxueTzKhaoX2-Tw">https://www.instagram.com/thisorganize/
LINE ID JAYANUCH1T
ANUCHIT_DESIGNER@HOTMAIL.COM
0925103865


Share this Project !

More Portfolio

by อนุชิต บัวทิม ANUCHIT BUATIM view more