ซีอิ๊วขาว ฮั่วเซ่งฮง

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/huasenghongdimsum/

About Project

Not just seasoning, it’s refined quality and taste!  

Project Detail
Not just seasoning, it’s refined quality and taste!

Project : Soy sauce Packaging Design
Client : HuaSengHong

??For more information please contact : designfinn@gmail.com">designfinn@gmail.com">designfinn@gmail.com">designfinn@gmail.com

https://www.instagram.com/explore/tags/newarrival/">https://www.instagram.com/explore/tags/newarrival/">https://www.instagram.com/explore/tags/newarrival/">https://www.instagram.com/explore/tags/newarrival/">#NewArrival, https://www.instagram.com/explore/tags/huasenghong/">https://www.instagram.com/explore/tags/huasenghong/">https://www.instagram.com/explore/tags/huasenghong/">https://www.instagram.com/explore/tags/huasenghong/">#HuaSengHong, https://www.instagram.com/explore/tags/chinesefood/">https://www.instagram.com/explore/tags/chinesefood/">https://www.instagram.com/explore/tags/chinesefood/">https://www.instagram.com/explore/tags/chinesefood/">#chinesefood, https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7/">#ซีอิ๊ว, https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/">#ซีอิ๊วขาว, https://www.instagram.com/explore/tags/supreme/">https://www.instagram.com/explore/tags/supreme/">https://www.instagram.com/explore/tags/supreme/">https://www.instagram.com/explore/tags/supreme/">#supreme, https://www.instagram.com/explore/tags/premium/">https://www.instagram.com/explore/tags/premium/">https://www.instagram.com/explore/tags/premium/">https://www.instagram.com/explore/tags/premium/">#premium, https://www.instagram.com/explore/tags/tasty/">https://www.instagram.com/explore/tags/tasty/">https://www.instagram.com/explore/tags/tasty/">https://www.instagram.com/explore/tags/tasty/">#tasty, https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87/">#อร่อยต้องลอง, https://www.instagram.com/explore/tags/naturallybrewed/">https://www.instagram.com/explore/tags/naturallybrewed/">https://www.instagram.com/explore/tags/naturallybrewed/">https://www.instagram.com/explore/tags/naturallybrewed/">#NaturallyBrewed, https://www.instagram.com/explore/tags/goodfoodgoodhealth/">https://www.instagram.com/explore/tags/goodfoodgoodhealth/">https://www.instagram.com/explore/tags/goodfoodgoodhealth/">https://www.instagram.com/explore/tags/goodfoodgoodhealth/">#GoodFoodGoodHealth, https://www.instagram.com/explore/tags/nopreservativeadded/">https://www.instagram.com/explore/tags/nopreservativeadded/">https://www.instagram.com/explore/tags/nopreservativeadded/">https://www.instagram.com/explore/tags/nopreservativeadded/">#NoPreservativeAdded, https://www.instagram.com/explore/tags/graphicdesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/graphicdesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/graphicdesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/graphicdesign/">#graphicdesign, https://www.instagram.com/explore/tags/packagedesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/packagedesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/packagedesign/">https://www.instagram.com/explore/tags/packagedesign/">#packagedesign, https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%87/">https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%87/">#ฮั่วเซ่งฮง, https://www.instagram.com/explore/tags/soysauce/">https://www.instagram.com/explore/tags/soysauce/">https://www.instagram.com/explore/tags/soysauce/">https://www.instagram.com/explore/tags/soysauce/">#soysauce, https://www.instagram.com/explore/tags/seasoning/">https://www.instagram.com/explore/tags/seasoning/">https://www.instagram.com/explore/tags/seasoning/">https://www.instagram.com/explore/tags/seasoning/">#seasoning, https://www.instagram.com/explore/tags/designfinn/">https://www.instagram.com/explore/tags/designfinn/">https://www.instagram.com/explore/tags/designfinn/">https://www.instagram.com/explore/tags/designfinn/">#DesignFinn https://www.instagram.com/explore/tags/finntroduce/">https://www.instagram.com/explore/tags/finntroduce/">https://www.instagram.com/explore/tags/finntroduce/">https://www.instagram.com/explore/tags/finntroduce/">#Finntroduce, https://www.instagram.com/explore/tags/finnfolio/">https://www.instagram.com/explore/tags/finnfolio/">https://www.instagram.com/explore/tags/finnfolio/">https://www.instagram.com/explore/tags/finnfolio/">#Finnfolio

Styling Reference

Styling Tags
Modern
Other Tags
chinesefood
Share this Project !

More Portfolio

by Designfinn view more