Know WHO


Teeraphanny หรือ ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ จบการศึกษามาจากภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ธีรพันธ์เล่าให้ฟังว่า เขาโตมากับการรับสื่อที่หลากหลาย และรู้สึกสนุกกับสิ่งต่างๆรอบตัว โดยไม่เกี่ยงแนว ยิ่งได้เห็นผลงานของคนที่มีตัวตนชัดเจนเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกสนุกไปกับการดูงานเหล่านั้น เพราะงานเหล่านั้น มันมีสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนได้เจอคนรสชาติใหม่ๆ อยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้ เขาจึงเริ่มค้นหาความชอบของตนเอง เริ่มสำรวจตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน สนุกกับการทำงานแบบไหน ทำอะไรได้บ้าง การทำงานของตัวเองเล่าออกมาเป็นผลงานได้อย่างไร
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย


Know HOWMost Read