Know WHO


เมื่องานดีไซน์กลายเป็นวิถีของคนรุ่นใหม่ เรื่องราวของ“ทักษะเชิงช่างและอัจฉริยภาพท้องถิ่น” ที่น่าสนใจจึงได้ถูกนำมารวบรวมและจัดแสดงอีกครั้งผ่านเทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนรุ่นใหม่ ทำให้งานออกแบบในกลุ่ม Lifestyle and Accessories ปีนี้มีเอกลักษณ์ที่น่าพูดถึง ภายใต้กรอบคิด New Original ที่เป็นธีมหลักของเทศกาลปี 2016 ทำให้เราเห็นถึงวิถีการออกแบบและผลิตผลงานในมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นเสมือน–แฟลตฟอร์มทางการออกแบบ-ที่ดูจะ “คลิ๊ก” กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการต่อยอดไอเดียจากสองสิ่ง นั่นก็คือ “ทักษะเชิงช่างและอัจฉริยภาพท้องถิ่น” ผสานเข้ากับ “กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ” ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนมีพื้นฐานองค์ความรู้มาจาก-งานหัตถศิลป์จากช่างฝีมือในชุมชน-นั้นเอง
เชิญชวนมาเที่ยวเทศกาลงานออกแบบ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chiang Mai Design Week ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดย TCDC เชียงใหม่ งานนี้จัดตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2559 กิจกรรมส่วนใหญ่จะตั้งให้ชมบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และย่าน TCDC เชียงใหม่ ใกล้ๆ กับตลาดเมืองใหม่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมใกล้ๆ กันในแต่ละโซน สามารถเดินเที่ยวเล่นได้ตั้งแต่ช่วงสายๆ ไปจนถึงตอนค่ำ หรือใครดูโซนนึงหมดแล้ว ไม่อยากจะขับรถไปอีกโซนนึงเอง เขาก็มีรถซาฟารีคอยบริการรับส่งฟรี รถออกทุกๆ ครึ่งชั่วโมง จุดรับ-ส่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงงานยาสูบ และหน้า TCDC เชียงใหม่ ใครสนใจกิจกรรมไหน ตรวจเช็คเวลาที่แน่นอนอีกทีที่ www.chiangmaidesignweek.com
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย


Know HOWMost Read

นิทรรศการปกติศิลป์ (ART Normal) : ชีวิตกับการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ “พวงพันธ์ รอดบำเรอ”