Know WHO


ไผท ผดุงถิ่น Startup รุ่นบุกเบิกที่สร้างแพลทฟอร์มออนไลน์ให้กับวงการธุรกิจก่อสร้างภายใต้ชื่อ builk.com ที่ฉีกรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิมๆ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆจากปัญหาที่วิ่งเข้ามา
Shma และ Shma Soen คือสตูดิโอออกแบบภูมิสถาปัตย์ (Landscape Design) ที่ก่อตั้งโดย ประพันธ์ นภาวงศ์ดี ภูมิสถาปนิกมากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์มากว่าเจ็ดปีก่อนจะตัดสินใจกลับมาเปิดสตูดิโอของตัวเองในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ประพันธ์เล่าว่าชื่อ Shma นี้ ออกเสียงว่า ‘ชมา’ แปลว่า ‘แผ่นดิน’ จึงเป็นชื่อที่เหมาะกับงานภูมิสถาปัตย์ เพราะเป็นงานที่อยู่กับผืนดินจริงๆ “ภูมิสถาปัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของต้นไม้ แต่รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผืนดินและต้นไม้ทั้งหมด” ส่วนคำว่า Soen นั้นเป็นคำที่รวบมาจากคำว่า ‘Social environment’ จึงเป็นเแขนงหนึ่งของบริษัทที่ตั้งใจทำงานเกี่ยวกับการ ‘ช่วยเหลือสังคม’ ผ่านงานภูมิสถาปัตย์โดยเฉพาะ
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย


Know HOWMost Read