Know WHO


หากใครสักคนชวนให้มาชมโอเปราชวนหัวจากอิตาลีที่มีอายุกว่าร้อยปี มีตัวละครเป็นหนุ่มรับจ้างส่งอาหารที่ไปหลงรักสาวเจ้าของร้านชานม คงจะงุนงงปนความสนใจอยู่ไม่น้อย และอดไม่ได้ที่จะอยากมาสัมผัสว่าเป็นเช่นไร
ถ้าใครเป็นทาสแมวแล้ว เราก็จะอยากให้เจ้านายของเราแข็งแรงและอยู่กับเรายาวนานที่สุด อะไรที่ดีต่อน้องเหมียวเราจะหามาให้ โดยเร็ว
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย

Know HOWMost Read