5 โชว์เคสสะดุดใจในเทศกาลออกแบบกรุงเทพ 2019

22 April 2019 | TCDC | KNOW WHO

ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพ หรือ Bangkok Design Week 2019 ที่ทาง TCDC จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ดีไซน์โชว์เคสซึ่งจัดว่าเป็นกิจกรรมดาวเด่น ก็คับคั่งและสนุกสนานยิ่งขึ้น นอกจากผลิตภัณฑ์ไอเดียดีแล้ว ยังมีการนำเสนอแนวคิดด้วยกระบวนการใหม่ด้วย เริ่มที่โชว์เคสใต้อาคารไปรษณีย์กลาง

 

Designer Skills Palette โดย มหาลัย 3 นาที

สะดุดตากับวิธีของทาง มหาลัย 3 นาที กลุ่มที่สื่อสารเชิงแนะแนวแบบแตกต่างและสนุก สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดี งานนี้ทางกลุ่มเลือกวิธีสื่อสารโดยใช้ Data Visualization หรือการนำเสนอข้อมูลให้เป็นภาพ เป็นกราฟิก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ชัดเจนและง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถสร้างผลกระทบได้มาก

สำหรับ Designer Skills Palette เกิดจากปัญหาการที่นักศึกษาด้านการออกแบบส่วนใหญ่ยังสับสนว่าอุตสาหกรรมออกแบบแต่ละสายงานต้องการทักษะใดบ้าง และทักษะใดมีความสำคัญสำหรับสายงานนั้นๆ จึงให้นักออกแบบที่มีประสบการณ์ได้มาร่วมแบ่งปันว่าทักษะใดบ้างที่คิดว่าสำคัญในสายงานตัวเอง ด้วยการทำแบบสอบถามผ่านการหยดสี 6 สี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทักษะต่าง เช่น สีแดง – ทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล, สีม่วง – ทักษะในการคิดนอกกรอบ สร้างสิ่งที่แตกต่าง, สีเหลือง – ทักษะในการสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ลงบนกระดาษที่นอกจากจะแบ่งช่องตามทักษะแล้ว ยังมีให้ระบุอาชีพ และเหตุผลที่ทักษะนั้นสำคัญด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับรู้และเข้าใจงานออกแบบแต่ละด้านมากขึ้น เพียงแค่เดินดูพาเลทเหล่านี้

ข้อสังเกตจากที่เห็นผู้ชมเข้ามา “เล่นหยดสี” นั้น นอกจากจะทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังทำให้ผู้ร่วมหยดสีแบ่งปันข้อมูลได้ทบทวน และมองเห็นจุดแข็งของตัวเองในอาชีพชัดขึ้นด้วย