DEBUT 17 คิดสร้างสรรค์แบบ Gen Y กับอุตสาหกรรมของขวัญ ของชำร่วยของไทย

13 February 2019 | TCDC | KNOW WHO

ธรรมชาติของธุรกิจของขวัญ และของชำร่วยเป็น seasonal business ที่มีช่วงการขายสูงสุดในไตรมาสสุดท้ายของปี หลายแบรนด์มียอดขายเฉพาะในช่วงเวลานี้สูงถึง 80% จากยอดขายทั้งหมด ตัวเลขจากสมาคมของขวัญของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้านในขวบปีที่ผ่านมาระบุว่า “ตลาดรวมของธุรกิจในกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท” โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจแบบองค์กร กลุ่มสินค้าของที่ระลึกท่องเที่ยว และกลุ่มตลาดส่งออก เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มสินค้าของที่ระลึกท่องเที่ยวเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงตามตัวเลขอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่กำลังเติบโตไปแตะถึงระดับแสนล้านบาท นั่นหมายถึง รายได้จากธุรกิจด้านสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่วิสาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาล

ข้อมูลจากหนังสือ “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” โดยกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่า “ถ้านักท่องเที่ยวคนหนึ่งใช้จ่ายซื้อของที่ระลึกคนละ 1,000 บาท รายได้จากธุรกิจในกลุ่มสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวจะมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี” นั่นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของขวัญของชำร่วยของไทยกำลังกระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบไม่ควรมองข้ามคือการผลกระทบจากการทำธุรกิจในระบบออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าทั่วประเทศได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นส์ การจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code หรือพร้อมเพย์เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

งาน Debut ครั้งที่ 17 Gift & Wish จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ผลิต ในกลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝากไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทีมงาน TCDCCONNECT ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจของขวัญ ของฝาก ที่มาร่วมให้คำแนะนำ 4 ท่านได้แก่ คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร รองผู้อำนวยการบริษัท ดิสคัฟเวอรรี่ รีเทล จำกัด คุณจิรบูรย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน (Thai Gifts Premiums & Decorative Association) คุณประภัสสรา หวินหาร Purchasing Officer จาก Editions Marketplace และคุณพลอยพรรณ ธีรชัย นักออกแบบ และ Co-Founder จาก Thinkk Studio

 

Krit Boutique

จุดเริ่มต้นของการทำงานเกิดจากความสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมขณะศึกษาครูด้านสังคมศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำความหลากหลายด้านสังคม “พหุสังคม” ของทางภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย เช่น ความรู้ และทักษะภูมิปัญญาด้านการทอผ้า การย้อมสีผ้า การสร้างลวดลาย งานปักผ้า ฯลฯ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยผสมผสานให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถสวมใส่ได้ในปัจจุบัน เช่น การนำกางเกงเล หรือกางเกงสะดอของทางภาคเหนือมาผสมกับเสื้อคอเต่าพร้อมใส่เครื่องเงินประดับเพื่อสะท้อนความเป็นพหุสังคม ความร่วมสมัย และความโมเดิร์น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้น ๆ เป็นผู้ผลิตชิ้นงาน ด้วยวิธีดังกล่าวทำให้สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการผลิตนาน บางชิ้นใช้ระยะเวลา 1-2 เดือนตามความยากง่ายของกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศในสัดส่วน 45 : 55 โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มฐานลูกค้าอย่างน้อย 100 ท่านต่อปี

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Krit Boutique มีตั้งแต่ กระเป๋าใส่ดินสอ กระเป๋าใส่มือถือ ย่ามขนาดเล็กที่เหมาะกับชีวิตคนเมืองโดยปรับสายให้สั้นลง และคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

 

Mamawell

จุดเริ่มต้นในการทำงานเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของเศษผ้าที่หลงเหลือจากการตัดเย็บซึ่งมีปริมาณมาก โดยมีแนวคิดในการนำเศษผ้าเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้น สำหรับโครงการแรก ทีมงานนำเศษผ้าจากชุดว่ายน้ำ ที่มีสีสัน และลวดลายที่โดดเด่นพร้อมคุณสมบัติที่แห้งเร็วเมื่อโดนน้ำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบ โดยดึงศักยภาพสูงสุดของวัตถุดิบมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับการท่องเที่ยวชายทะเล เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสำหรับชายทะเล กระเป๋าคลัช เป็นต้น และเนื่องจากเศษผ้าที่ได้มีจำนวนจำกัดจึงทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีสีสัน และลวดลายที่ไม่เหมือนกันตามปริมาณเศษผ้าที่ได้รับ จุดนี้เองที่ทำให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์กลายเป็น Limited Edition

 

Hidetouch

แบรนด์กระเป๋าผ้าแคนวาสที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้พิการทางสายตา โดยนำองค์ประกอบของจุดทดสอบตาบอดสี และตัวอักษรเบรลล์ มาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิกบนกระเป๋า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยการตอกหมุดตัวอักษรเบรลล์เป็นข้อความบนกระเป๋าที่มาพร้อมกับความหมายดี ๆ เช่น ความรักทำให้คนตาบอด หรือ ความดีเป็นภาษาที่คนตาบอดเห็น คนหูหนวกได้ยิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำภาพวาดของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมาออกแบบเป็นลวดลายบนกระเป๋าด้วย ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์ Hidetouch มีหลากหลายฟังก์ชั่น เช่น กระเป๋าถือ (Tote Bag) กระเป๋าพาดขวางลำตัว (Crossbody Bag) เป็นต้น

 

431 Studio

เครื่องประดับจากใบบางเป็นการสร้างธุรกิจที่สานต่อความฝันในวัยเด็กที่ชอบนำใบชบามาทำเป็นต่างหู จากใบชบาที่ใช้เล่นตอนเด็กสู่การนำใบบาง (ใบไม้ฟอกขาว นิยมนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์) มาทำเป็นเครื่องประดับ โดยปรับสูตรการผลิตเพื่อให้ใบบางมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น ดัดโค้งงอได้ดี และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว โดยเลือกใบจากต้นยางที่มีเส้นใยเหนียว และแข็งแรงเป็นวัสดุหลัก ชิ้นงานขึ้นรูปด้วยการขดเส้นลวดเพียงเส้นเดียว จากนั้นจะตีเส้นลวดให้แบนเรียบ มีผิวสัมผัสเสมอกันเพื่อให้ใบบางเกาะติดได้ดี ก่อนนำมาดัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างหู พร้อมใช้คริสตัลประดับเพื่อสื่อถึงหยดน้ำค้างยามเช้าบนใบไม้