KRIT BOUTIQUE: แบรนด์แฟชั่นจากรากเหง้าของพหุสังคมและวัฒนธรรมไทย-ล้านนา

21 November 2018 | TCDC | KNOW WHO
หากย้อนไปมองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการก่อกำเนิดชาติไทย ไทยเองก็ประกอบมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรม เชื้อชาติ และประเพณี ผสมผสานและแตกหน่อขยายรากไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยรากที่แตกออกไปก็ซึมซับเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนั้นเข้าไปผสมผสานอีกทอดหนึ่ง เกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค วัฒนธรรมของล้านนานับเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเหนือ ตั้งแต่เรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงศิลปะการแต่งกาย

KRIT BOUTIQUE4.jpg

วันนี้ทาง TCDCCONNECT ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกฤติน วงค์สถาน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ KRIT BOUTIQUE และเป็นผู้ที่หลงใหลความเป็นไทย-ล้านนาอย่างหัวปักหัวปรำ กฤตินเล่าให้ทีมงานฟังว่า ก่อนจะเริ่มต้นทำแบรนด์ เธอเองไม่ได้เรียนจบแฟชั่นมาด้วยซ้ำ เธอจบครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่สนใจแฟชั่นเลยอาศัยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งๆที่ทางครอบครัวของเธอเองก็ไม่ได้สนับสนุนทางด้านนี้เท่าไร เธอเริ่มจากทำงานฟรีแลนซ์เพื่อรวบรวมเงินมาเป็นทุนสำหรับทำและพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง

จาก Passion สู่แบรนด์ Fashion

จากความมานะและพยายามจนในที่สุด แบรนด์ KRIT BOUTIQUE ก็ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2016 ด้วยความหลงใหลในความเป็นพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ รวมถึงรากเหง้าของความเป็นไทย-ล้านนา ทั้งจากสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนจบมา และความชื่นชอบโดยส่วนตัว เลยซึมซับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และคุณค่าต่างๆของไทย-ล้านนาไว้เยอะตั้งแต่เรียนจนเรียนจบ แล้วต่อยอดข้อมูลนั้นมาทำแบรนด์ โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องพัฒนาตนเองและแบรนด์อยู่ตลอดเวลา ต้องใส่ใจลูกค้า และทำงานร่วมกันกับทีมเหมือนดั่งครอบครัว

ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องอย่าลืมตัวตนของแบรนด์ ซึ่งทำให้สินค้าของแบรนด์มีเอกลักษณ์ต่างจากแบรนด์อื่นทั่วไป ตรงที่สินค้าทุกชิ้นจะผ่านกระบวนการคิดจากแรงบันดาลใจ แล้วออกแบบอย่างสร้างสรรค์ แฝงภูมิปัญญาและความเป็นพหุสังคม ออกมาเป็นสินค้าที่แค่วางขายเพียง 1-2 สัปดาห์ก็หมดแล้ว ด้วยความโดดเด่นของผ้าจากการทอ ปัก และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ และโครงชุดที่ดูร่วมสมัย เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาวๆที่ชอบความเรียบง่ายแต่มีคาแร็กเตอร์ชัดเจน ชอบมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้า

KRIT BOUTIQUE5.jpg

จากแบรนด์ Fashion สู่มุมมองทางธุรกิจ

ระบบการทำงานของแบรนด์ จะเริ่มจากการค้นหาและเก็บข้อมูล > คิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง > วางแผน > ทดลองตัวอย่าง > สินค้าทดลอง ทดสอบการตลาด > ผลิตสินค้าจริง > โปรโมท > วางขาย โดยมีช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านทั้งทางออฟไลน์ เช่น การออกบูธในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน T-STYLE BKK, MAISON & OBJET ฯลฯ และช่องทางออนลไลน์ผ่านการ PR บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook ทั้งนี้ แบรนด์เองมองว่าแบรนด์มีโอกาสทางธุรกิจที่ดี เพราะแบรนด์มีทีมงานที่ดีและใช้ทรัพยากรจากในท้องถิ่น ทำให้แบรนด์สามารถออกแบบสินค้าใหม่ๆ ออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ ก่อนหน้านี้ก็มีบ้างที่พบเจอกับอุปสรรคในเรื่องของการผลิตสินค้าที่ใช้เวลานาน แต่แบรนด์ก็แก้ปัญหาตรงนี้ ด้วยการวางแผนทำสต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้า

KRIT BOUTIQUE2.jpg


น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

แบรนด์มองว่าความสำคัญของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนั้นสำคัญมาก เพราะยิ่งรู้จักคนอื่นๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานกันมากขึ้นเท่าไร จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อผิดพลาด และแนวคิดในการทำธุรกิจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นซัพพลายเออร์ให้แก่กันได้อีกด้วย เปรียบเสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

เกร็ดข้อคิดปิดท้าย

เปรียบแบรนด์เป็นสิ่งมีชีวิต เหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าตั้งใจดูแล รดน้ำ ให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้นั้นก็จะเติบโต มีรากที่แข็งแรง ทนทานต่อพายุฝนฟ้าที่มากระหน่ำ และต้นไม้นั้นก็ออกผลให้ได้เก็บกิน นอกจากนี้ จงรักและหลงใหลในสิ่งที่ทำอยู่ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ แม้จะมีอุปสรรค แต่นั่นก็คือบทเรียน

KRIT BOUTIQUE1.jpg
 

คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง  
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับ  KRIT BOUTIQUE

 


อ้างอิง

บทสัมภาษณ์คุณกฤติน วงค์สถาน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ KRIT BOUTIQUE
Category Tags
Fashion
Share this Article !