Greenhouse and Thlos Kitchen ชูวัฒนธรรมสร้างอัตลักษณ์ผ่านอาหารแบบไทยกรีน

29 July 2018 | TCDC | KNOW WHO
หลังจากที่อังคณา พรวิศวารักษกูล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Thlos ประสบความสำเร็จในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสกินแคร์สัญชาติไทย ที่นำองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จัก โดยมีปรัชญาการสร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และพูดความจริงกับผู้บริโภค แต่สิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในใจลึกๆของอังคณาคือความฝันที่จะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เธอกล่าวว่าในช่วงที่ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เธอพบว่าคนไทยมักติดอาหารหวานถึงหวานมาก ส่วนใหญ่ถูกปรุงด้วยน้ำตาลทรายขาวที่เกินปริมาณความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน  ซึ่งส่งผลลบกับสุขภาพในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้เธอจึงหันมาศึกษาด้านโภชนาการเพื่อเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะถูกหลักอนามัยให้กับคุณแม่ ที่สำคัญอาหารที่เธอปรุงยังคงมีรสชาติอร่อยถูกปาก และเป็นมิตรกับสุขภาพ จนกระทั่งช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมา เธอมีโอกาสพบกับปริยากร จุลเปมะ ผู้จัดการ Greenhouse Organic Thailand ที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิคการปรุงอาหารที่มีคุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งสองจึงตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันภายใต้แบรนด์ Greenhouse and Thlos Kitchen

Greenhouse3.jpg

เชื่อมองค์ความรู้สู่ธุรกิจสร้างสรรค์

อังคณากล่าวว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์สกินแคร์ Thlos เธอทำหน้าที่เชื่อมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น ศาสตร์การแพทย์แผนไทย คุณหมอ นักค้นคว้าวิจัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ Greenhouse and Thlos Kitchen ก็เช่นเดียวกัน เธอเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร นักโภชนาการ รวมไปถึงผู้ประกอบการหัวใจกรีนที่ใส่ใจสุขภาพ โดยมีหัวใจหลักในการทำงานคือ “ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ” ที่มีให้กับลูกค้าโดยตลอด ส่วนแนวคิดในการผลิตสินค้า เธอไม่ได้ทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป แต่จะนำผลวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

เซ็ทของขวัญวัฒนธรรมอาหาร

Greenhouse and Thlos Kitchen เลือกเทศกาลมอบของขวัญช่วงท้ายปีเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยคัดสรร 4 ผลิตภัณฑ์มาบรรจุอยู่ในกล่องของขวัญที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มวัตถุดิบปรุงอาหารภายใต้แบรนด์ Greenhouse ได้แก่ 1) น้ำตาลมะพร้าวคัดเกรด ที่คัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิคคุณภาพดี ปลอดสาร ไม่ใช้วัตถุกันเสีย มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index : GI) ต่ำกว่าน้ำผึ้ง และค่าแคลอรีต่ำ 2) น้ำหวานจากดอกมะพร้าว ที่เคี่ยวในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้คงรูปเหลว ใช้งานสะดวก และกลุ่มอาหารเครื่องเคียงพร้อมรับประทาน ภายใต้แบรนด์ Thlos Kitchen ได้แก่ 3) น้ำปลาหวาน ที่คัดสรรวัตถุดิบอินทรีย์แหล่งคุณภาพมาปรุงเป็นน้ำปลาหวานสูตรกลมกล่อม 4) พริกกะเกลือ น้ำพริกโบราณสูตรดั้งเดิม รสกลมกล่อม เพิ่มคุณค่าทางอาหาร

Greenhouse7.jpg

อัคณากล่าวว่า ทีมงานนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านการปรุงอาหารมาเป็นหัวใจหลัก และตั้งใจแน่วแน่ว่าธุรกิจภายใต้แบรนด์ใหม่นี้จะต้องสร้างงานกลับไปที่ชุมชน เป็นสร้างแรงซื้อภายในประเทศเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบให้มากที่สุด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจากชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดราคาขาย เช่น ผู้ผลิตน่้ำตาลออร์แกนิคจากชุมชนอัมพวา หอมแดงออร์แกนิค จากกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่ กะปิเคยออร์แกนิค ไม่ย้อมสีมาตรฐาน Organic Thailand และกุ้งแห้งปลอดสารฟอร์มาลีน ไม่ย้อมสี แนวทางนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกษตรกรขายที่ดินให้กับนายทุน

ช่องทางการขาย ไม่ได้มีไว้แค่ขายของ

ในส่วนของช่องทางการขาย อังคณากล่าวว่า แม้ว่าการขายสินค้าบนโลกออนไลน์จะเป็นช่องทางที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสนใจ แต่เราจำเป็นต้องศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือใคร เสพเครื่องมือทางการตลาดประเภทไหน สำหรับเธอแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักของ Greenhouse and Thlos Kitchen เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ บางท่านอาจมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ดังนั้นนอกจากสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook และอินเตอร์เน็ทแล้ว เธอยังออกบูธขายสินค้าผ่านงานแฟร์เพื่อพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง โดยเลือกงานที่สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น งาน Greenery Market ที่กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัย และหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพตัวเองและสุขภาพของโลกมากยิ่งขึ้น สู่วิถีการบริโภคอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรง นั่นหมายถึงผู้บริโภคที่เดินเข้ามาในงานก็คือผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกับแบรนด์ Greenhouse and Thlos Kitchen สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการขายผ่านการออกบูธขายสินค้า คือ การพบปะกับผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมือนกัน เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากผู้ประกอบการในกลุ่มเดียวกัน

Greenhouse6.jpg

Greenhouse5.jpg

สำหรับโครงการในอนาคต อังคณาวางแผนคลอดผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ช่วงปลายปี โดยตั้งเป้าที่จะเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่โหยหาวิถีชีวิตในอดีตที่หายไป และนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดดีๆในการทำธุรกิจที่มอบความซื่อสัตย์และส่งต่อความจริงใจไปสู่ผู้บริโภค
คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง  
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับ  Greenhouse and Thlos Kitchen
Category Tags
Food & Drink Business
Share this Article !