ปริพัฒน์ สินมา - สื่อสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ Wizes Corporation

22 September 2017 | TCDC | KNOW WHO
ไม่ว่ารูปแบบหนังสือเรียนจะเปลี่ยนปก ปรับเนื้อหา แปลงรูปเล่ม ให้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างเพื่อความใหม่ทางด้านรูปลักษณ์ แต่ลักษณะการจัดวางข้อมูลตัวอักษรที่เรียงเป็นตับพร้อมภาพประกอบยังคงวนเวียนอยู่เดิมๆ ด้วยเหตุนี้ตัวเลือกที่นักเรียนนิยมนำมาใช้คือการขีดเน้นข้อความสำคัญด้วยปากกาไฮไลท์สีสะท้อนแสงโดนตาเพื่อช่วยสร้างความจดจำเนื้อหาภายในบทเรียนให้ดีขึ้น

วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT มีโอกาสพูดคุยกับ ปริพัฒน์ สินมา หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Wizes Corporation ที่ฉีกรูปแบบหนังสือที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ และเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนด้วยภาพ (Infographic Book) กับหนังสือสังคมศึกษา สรุปบทเรียนในชั้นมัธยมปลาย พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) กว่า 14 ภาพ ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการอ่าน

Wizes Corporation7.jpg

เส้นทางเดินก่อนจะเป็น Wizes Corporation

หลังจากจบการศึกษาในสาขาการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริพัฒน์ เริ่มต้นการทำงานที่ Fuum Studio โดยรับผิดชอบงานด้าน Branding เนื้อหางานจะเป็นการใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) เข้าไปเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริโภค คนในองค์กร และตัวตนของแบรนด์ หลังจากนั้นมีโอกาสได้ทำงานที่บริษัท ฟังใจ ในระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเปิดบริษัท Wizes Corporation กับเพื่อนคูู่นักสร้างสรรค์ ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกกับหนังสือ Infographic สังคมศึกษา ที่คว้ารางวัล DEmark ประจำปี 2017 สาขากลุ่มกราฟิกดีไซน์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Infographic เข้ามาแก้ไขปัญหา Big Data ได้อย่างไร

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ แต่ข้อมูลดิบเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดระบบอย่างเป็นระเบียบ ทำให้เราต้องเสียเวลาไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้งาน Infographic จึงถูกนำมาใช้เพื่อแปลงข้อมูลดิบให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพพร้อมตัวอักษร หรือการผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเออาร์ ที่สามารถสร้างภาพ 3 มิติ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบไว้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

8d40f0cb939999a381763550028969b6.jpg

เทคโนโลยีกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ

ปริพัฒน์กล่าวว่า ถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วง 20 – 30 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เทคโนโลยี หรือ Internet of things ยังไม่เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้มากนัก เราจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจพัฒนาไปถึงขั้นสุดของมันแล้ว พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเหมือนเข้ามาเติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพในจุดที่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำได้มาก่อน ทั้งนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่า “เทคโนโลยี” ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบดิจิตอลแบบมีแผงควบคุม หรือมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ด้านในของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่อาจหมายถึงการเปิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีเข้าไปในสื่อเก่าๆอย่างเช่นหนังสือสังคมศึกษาที่ทางทีม Wizes พัฒนา หรือเทคโนโลยีอาจคิดค้นวัสดุใหม่ๆที่ช่วยให้หนึ่งชิ้นผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น หรือแข็งแรงมากขึ้น โดยที่เรายังคงรูปทรงแบบเดิมๆได้อยู่

Wizes Corporation5.jpg

รูปทรง แปรผัน ตามการใช้งาน (Form follows Function) อย่างเดียวหรือ ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ร่วม (User Experience) ที่ดีตลอดการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออกแบบลิตภัณฑ์มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เราไม่สามารถใช้แนวคิด Form follows Function ได้อย่างเต็มร้อย เช่น ปัจจัยด้านราคาที่มีผลให้ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ต้องแปรผันตามต้นทุนทางการผลิต ปริพัฒน์ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น การออกแบบรถเข็นขายของตามท้องถนน เมื่อเราสังเกตตัววัสดุให้ดี เราจะพบว่าวัสดุบางชิ้นไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์รถเข็น แต่คนไทยมีความสามารถในการนำวัสดุที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งนั่นก็อาจเรียกได้ว่า รูปทรงแปรผันตามวัสดุที่มี หน้าที่ของนักออกแบบที่ดีคือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้ใช้ใช้งานได้ดีที่สุด

หน้าตาผลิตภัณฑ์และงานบริการที่เกิดขึ้นในอนาคต

Internet of things จะเข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานผ่านศูนย์กลางการสั่งงานอันเดียว และตัวเทคโนโลยีนี่เองที่มีส่วนสำคัญในการฉีกข้อจำกัดทางธรรมชาติที่เคยมีให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายขึ้น เร็วขึ้น ควบคุมได้ง่ายขึ้น ปริพัฒน์กล่าวว่า มีคนเคยให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีสุดท้ายที่มนุษย์จะสร้างขึ้นคือ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีที่ทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดเหมือนกับหรือเทียบเท่ากับมนุษย์ โดยหุ่นยนต์ AI จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ ฯลฯ และอาจมีความเป็นไปได้ที่หุ่นยนต์ AI จะพัฒนาตัวเองให้มีความฉลาดกว่ามนุษย์ก็เป็นได้

ขั้นตอนการออกแบบ Infographic สำหรับหนังสือสังคมศึกษา

สำหรับหนังสือสังคมศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบการออกแบบ Infographic ออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆคือ 1) ข้อมูลแบบเรียบง่าย เช่น ข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) แบบก้อนเดียว หน้าที่หลักของนักออกแบบคือจะทำอย่างไรให้แผนภูมิวงกลมมีความน่าสนใจมากขึ้น 2) การออกแบบข้อมูลดิบให้มีความน่าสนใจ โดยเลือกไดอะแกรมหรือออกแบบแผนผังใหม่ที่แปลงข้อมูลดิบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งแบบที่ 2 นี้เป็นแบบที่ทาง Wizes ให้ความสนใจและนำมาใช้กับงานออกแบบหนังสือ

Wizes Corporation8.jpg

ขั้นตอนการออกแบบ Infographic สำหรับหนังสือสังคมศึกษา เริ่มจาก การรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด จากนั้นจัดแบ่งข้อมูลที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมูล 1,000 คำชุดนี้จะต้องรวบรวมเป็น 1 บท 4 หน้า ทีมงานก็จะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา 1,000 คำให้มากที่สุด ว่าเนื้อหาชุดนี้พูดเรื่องอะไร มีความสำคัญตรงไหน โดยตรวจสอบกับนักวิชาการเพื่อความถูกต้อง ซึ่งการเน้นความสำคัญของเนื้อหาที่สรุปไว้จะเป็นจุดสำคัญในการออกแบบเพื่อเล่าเรื่องเนื้อหาอย่างเป็นลำดับพร้อมใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม เมื่อร่างแบบ Infographic เรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะนำแบบร่างไปให้นักวิชาการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง จากนั้นจะนำผลลัพธ์ไปปรับแก้ในจุดที่มีปัญหาพร้อมจัดองค์ประกอบบนหน้าหนังสือให้มีความน่าสนใจ ก่อนส่งพิมพ์เพื่อผลิตเป็นหนังสือ ทั้งนี้ทีมงานคัดเลือกเนื้อหาสำคัญบางจุดมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) แปลงเนื้อหาเป็นภาพ 3 มิติผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบทเรียนมากขึ้น

Wizes Corporation4.jpg

อนาคตของ Wizese

หลังจากเปิดตัวด้วยหนังสือสังคมศึกษา ทีมงานได้การตอบรับที่ดีทั้งจากนักเรียนเอง รวมไปถึงอาจารย์ที่นำเนื้อหาไปสอนต่อ ปริพัฒน์มุ่งหวังให้ Wizes ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในแวดวงการศึกษา โดยใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปแก้ปัญหาในจุดที่ทีมงานสามารถทำได้ เช่น การออกแบบหนังสือสังคมศึกษา พร้อมเตรียมคลอดหนังสือวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมปลาย ในอนาคต Wizes ต้องการสะท้อนให้คนทั่วไปเห็นว่า ปัญหาการศึกษาไม่ใช่เป็นของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่เราทุกคนสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่ตนเองมีความถนัดได้ เช่น นักออกแบบภายในสามารถปรับห้องเรียนที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นักออกแบบสิ่งทอสามารถพัฒนาเนื้อผ้าสำหรับตัดชุดนักเรียนที่เหมาะกับทุกสภาวะอากาศ ครูผู้สอนอาจแบ่งปันเทคนิกการสอน รวมไปถึงการออกแบบอุปกรณ์การสอนที่กระตุ้นให้เด็กสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

Wizes Corporation6.jpg

และนี่คืออีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ที่ฉีกรูปแบบการทำธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีพร้อมความรู้ทางการออกแบบการสื่อสารเข้าไปปรับรูปแบบหนังสือเรียนที่น่าเบื่อให้มีความน่าสนใจพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ พร้อมตอกย้ำให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของงานออกแบบสร้างสรรค์


เคติดภาพ : https://www.facebook.com/wizesth/

คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง  
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับ Wizes CorporationCategory Tags
Graphic Design
Share this Article !