เปิดตัว Thailand Tech Startup Association: รวมตัวสตาร์ทอัพไทย สร้างคอมมิวนิตี้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เป็นปึกแผ่น

24 June 2014 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
start up thailand know what.jpg
กลุ่มผู้ประกอบการ Tech Startup แนวหน้าของไทย รวมตัวประกาศก่อตั้ง “สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่” หรือ Thailand Tech Startup Association เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการเทคโนโลยี และสร้างคอมมิวนิตี้ให้เป็นปึกแผ่น 

Thailand Tech Startup Association ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จากการรวมตัวของผู้ประกอบการ Tech Startup แนวหน้าของไทยมากกว่า 10 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ

Unite : รวมตัว Tech Startup ในประเทศไทย เสริมสร้างคอมมิวนิตี้ให้แข็งแกร่ง 
Drive : เป็นกระบอกเสียง ปรับปรุงคุณภาพคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพ เชื่อมโยง และ ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ สื่อ เอกชน นักลงทุน และ ภาครัฐ 
Accelerate : ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการเทคโนโลยี สร้างการเติบโตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

“ธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Tech Startup กำลังมีบทบาทสำคัญในยุค Creative Economy ซึ่งนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว เทคโนโลยียังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจยุคใหม่ มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Model ที่แตกต่างไป มีตลาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้มากขึ้น วันนี้ Tech Startup ไทยกำลังเติบโต และเป็นที่จับตามองในระดับภูมิภาค ดังนั้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ จะทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ผมเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็น Silicon Valley เหมือนใคร เราจะรวมตัวกันสร้างคำว่า Startup Thailand ด้วยจุดแข็งของผู้ประกอบการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และโอกาสมากมายทั้งในประเทศไทยและอาเซียน เราจะมีที่ยืนในวงการเทคโนโลยีระดับโลกแบบไม่อายใคร”

นาย ไผท  ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ แสดงความเห็นต่อการรวมตัวครั้งนี้
สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนั้น  ภายใต้วัตถุประสค์ทั้ง 3 ข้อ 
 
Unite : เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ (founders)  โดยเชื่อมโยง ร่วมมือ และ ประสานงาน เพื่อความเป็นเอกภาพของคอมมูนิตี้ 
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูล เชิญผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเข้าร่วม ริเริ่ม platform สำหรับงานโปรเจคใหม่ๆ สร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพได้มาทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
Drive : เป็นกระบอกเสียง เป็นผู้นำและหาทางออกในประเด็นที่เป็นอุปสรรคของการเติบโตในคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพ  รวมทั้งเชื่อมโยง และ ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ สื่อ นักลงทุน ภาคเอกชน และ ภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การทำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพในประเทศไทย การเป็นตัวแทนของกลุ่มคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอแนะแนวทางและนโยบายโดยริเริ่มโครงการใหม่ที่มีประโยชน์แก่เทคสตาร์ทอัพ การให้ความช่วยเหลือกันในคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพ สุดท้าย คือ ประสานงานเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อการเติบโตอย่างบูรณาการของคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพ

การรวมตัวเพื่อก่อตั้งสมาคมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Accelerate: ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการเทคโนโลยี และพัฒนาลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) เทียบเท่าระดับสากล
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสนับสนุนและ scale up จำนวน accelerators และ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีสตาร์ทอัพทั่วประเทศ, ส่งเสริมการเติบโตของคอมมูนิตี้ angel investors ,การสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนสอน coding และ ศูนย์การออกแบบ (design school)ที่มีคุณภาพ , การอบรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานของผู้ประกอบการด้านดีไซน์ เป็นต้น

ติดต่อขอรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่
งานเลขาธิการสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
อีเมล: startupthailandassociation@gmail.com, chatamon.poldul@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-714-3588/ มือถือ 080-427-6669  โทรสาร 02-417-3611


Category Tags
Web Design & IT
Share this Article !