Warning: Illegal string offset 'data' in /var/www/html/controllers/content-detail-tcdc.php on line 44

Warning: Illegal string offset 'article_tcdc_id' in /var/www/html/controllers/content-detail-tcdc.php on line 44

Creative Space Workshop : โฆษณา...โคตรสนุก 2 : ตอน ผู้ช่วยผู้กำกับ โดย Phenomena

| TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : แก้วตา เกษบึงกาฬ
pheno-1.jpg

ภาพยนตร์โฆษณาเป็นสื่อบันเทิงที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย แต่หน้าที่ของการผลิตโฆษณาโทรทัศน์ที่ดีนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ความบันเทิง หากแต่ต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมด้วย ในเวิร์กช็อปนี้ Phenomena จึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้มาเรียนรู้ถึงการสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์โฆษณาคุณภาพ” ผ่านประสบการณ์จริง 

หลังจากลงทะเบียนในวันแรก ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้มารวมตัวกันในสตูดิโอใหญ่ของ Phenomena ซึ่งถูกตกแต่งไว้ในบรรยากาศแบบฐานทัพทหาร (เปรียบเสมือนสนามฝึกทหารใหม่ให้พร้อมรบในสนามจริง) ทีมงาน Phenomena เริ่มต้นบรรยายถึงบทบาทการทำงานของ Production House รวมไปถึงความสำคัญของตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้กำกับ” 

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 – 11 คน) เพื่อไปเรียนรู้หน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับและวิธีการจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ตามฐานฝึกที่เตรียมไว้ 3 แห่ง อันได้แก่ 
1. ฐาน Crane and Dolly : ทีมงานกำหนด reference shot ให้ทุกคนได้ฝึกการใช้เครนและดอลลี่ในการถ่ายทำ รวมทั้งฝึกการสั่งคิวให้นักแสดงและทีมงานทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่น 
2. ฐาน Mechanic : ฝึกการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกองถ่าย ไม่ว่าจะเป็น กรรไกร เส้นเอ็น เทปกาว ฯลฯ 
เพื่อทำให้เสื้อช็อปและเสื้อกล้ามมีรอยขาด (โดยที่ฉากก่อนหน้านั้นเสื้อผ้าทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์) 
3. ฐาน Acting : ฝึกการควบคุมฉากและการแสดง โดยผู้ช่วยผู้กำกับมีหน้าที่อธิบายให้นักแสดงฟังว่าแต่ละฉากควรแสดงอย่างไร ใช้อารมณ์ประมาณไหน รวมถึงต้องดูภาพรวมของทั้งกองถ่ายด้วย  

หลังจากเข้าฐาน ผู้ร่วมเวิร์กช็อปกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อจับฉลากรับโจทย์สินค้า (พร้อม Mood & Tone ของภาพยนตร์โฆษณา) โดยแต่ละกลุ่มมีเวลา 30 นาทีเพื่อคิด Shooting Board สำหรับทำภาพยนตร์ตัวอย่าง (Pilot) โดยกลุ่มที่หนึ่งได้รับโจทย์เป็น “หนังรักโฆษณากระเบื้อง” กลุ่มที่สองได้รับโจทย์เป็น “หนังตลกโฆษณาไข่สด” และกลุ่มสุดท้ายได้รับโจทย์เป็น “หนังเศร้าโฆษณายาสีฟัน”  

ในวันที่สอง ผู้ร่วมเวิร์กช็อปแต่ละกลุ่มได้นำเสนอ Shooting Board ของตนก่อนจะไปเลือกอุปกรณ์การถ่ายทำจากห้องเก็บของ (ทุกคนมีเวลาแค่ 30 วินาทีในการเลือก) หลังจากนั้น ทีมงาน Phenomena ก็ขอให้ทุกกลุ่มสลับ Shooting Board และอุปกรณ์ทั้งหมดกับกลุ่มอื่น ซึ่งตรงนี้ทำให้แต่ละกลุ่มต้องวางแผนการถ่ายทำใหม่ทั้งหมด โดยทีมงานกล่าวว่าอุปสรรคที่ไม่คาดฝันข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตจริง และผู้ช่วยผู้กำกับที่ดีก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปให้ได้ หลังจากสลับโจทย์กันแล้วแต่ละกลุ่มก็แยกย้ายกันไปถ่ายทำภาพยนตร์ Pilot โดยมีทีมงาน Phenomena คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือโดยตลอด และในช่วงท้ายของวันแต่ละกลุ่มก็กลับมาที่สตูดิโอใหญ่เพื่อ “ตัดต่อ” เทปภาพยนตร์ที่ถ่ายทำมา   

เวิร์กช็อปวันสุดท้ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทีมงานที่มีต่อภาพยนตร์ Pilot แต่ละชิ้น ก่อนจะปิดท้ายด้วยช่วง Q&A กับคุณต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาเบอร์หนึ่งของไทย โดยคุณต่อได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำสื่อคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและการคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
“ถ้าเราอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยดี ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้มันดีขึ้น การทำหนังโฆษณาแบบให้เจ้าของสินค้ารวยเราก็ทำได้ แต่ถ้าทำแล้วประชาชนมีความคิดที่เลวร้าย มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอว่านี่ดีที่สุดแล้วรึยัง ซึ่งไม่ได้หมายถึงดีต่อตัวเรานะ แต่ดีกับประเทศเรา ดีกับคนอีก 60 ล้านคนด้วย” 

ประเด็นเด่น 
- การเป็นผู้ช่วยผู้กำกับที่ดีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ช่วยผู้กำกับต้องมีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สื่อสารกับทีมงานได้ดี รวมทั้งมีความอดทน มี common sense และที่สำคัญคือต้องมีใจรักงานด้านนี้จริงๆ 
- การทำหนังโฆษณาถือเป็นการสื่อสารกับผู้คนทั้งประเทศ ดังนั้นจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง

_MG_7336.jpg

Advertising is Fun 2: Assistant Director by Phenomena
Writer : Kaewta Ketbungkarn

TV commercials are a form of entertainment media that are easily accessible to everyone. However, the function of a good commercial does not just stop at providing entertainment to the audience; it should also deliver uplifting messages to society as well. In this workshop, Phenomena provided a chance for new generation to get a hands-on experience in creating ‘quality commercials.’ 

After the registration on the first day, the workshop participants gathered up in the main studio of Phenomena that was decorated in the atmosphere of a military base (like military field training in actual combat). The team of Phenomena began to describe the role of the Production House as well as the importance of "Assistant Director".

Then, the workshop participants were divided into three groups (10 – 11 people per group) to learn the responsibilities of an assistant director and how to make a film through the three different stations that had been prepared: 
1. Crane and Dolly Station: Phenomena team assigned a reference shot for everyone to practise using the crane and dolly in filming as well as giving cues to actors and the whole crew for the shoot to go smoothly.
2. Mechanic Station: The participants were asked to use available equipment in the production studio such as scissors, cords, masking tapes and etc, to turn pristine workshop gowns and undershirts into ripped and battered costumes.
3. Acting Station: The participants were taught how to direct scenes and acting. Also, to fulfill the duty of an assistant director, they learned how to comminucate the acting and the mood that a particular scene might call for to the actors as well as supervise the overall situation of a production.

Afterwards, the workshop participants reunited again to draw lots to assign the product (along with the designated mood and tone of the commercial) their groups had to work on. Each group had 30 minutes to create a ‘shooting board’ for their ‘pilots.’ The first group got ‘a romantic tile commercial,’ the second group was given ‘a comedy commercial for fresh eggs,’ and the last group received ‘a sad toothpaste commercial.’

On the second day, each group presented their shooting boards before choosing the equipment in the storage room for their shoot (everyone was allotted only 30 seconds for choosing). Then, the Phenomena team asked each group to switch their shooting boards and equipment with one another, forcing them to rethink their entire plans for shooting. This kind of unexpected obstacle, the staff said, represented the unforeseen problems that the participants had to learn to deal with gracefully as assistant directors. After the swap, the groups went their separate ways to shoot the pilots, with Phenomena staff tagging along to help them and give them advice. At the end of the day, each group returned to the main studio to edit the film.

The last day of workshop started with a feedback session, in which each pilot was given comments, and ended with a Q&A session with Tor- Thanonchai Sornsriwichai, Thailand’s number one commercial director. Thanonchai stressed the importance of creating works that uplift society and putting society at large before oneself. 

“If we live in a bad country, it is our duty to make it better. To create a commercial that rakes in money for the product owner is easy. But if the work inculcates insidious thoughts in people, then that’s not the best thing to do. So, we have to keep asking ourselves not what is in our best interest, but  what is in the best interest of the country and the 60 million people inhabiting it.

Key messages
- To become a good assistant director, always seek new experiences and keep learning constantly.
 - An assistant director must be responsible, be able to handle unexpected situations, know how to communicate with the team, and have patience, common sense, and most importantly, genuine passion for the profession.
- As a commercial can communicate to the whole country, an assistant director has a responsibility to society to deliver what is in the country’s, and not our, best interest. 
Category Tags
Advertising
Share this Article !